Vedlikeholdsingeniør Type 71

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Flytogavdelingen er i dag lokalisert i Lodalen og utfører vedlikehold på Flytoget sine type 71- sett. Fra høsten 2020 skal vi også utføre vedlikehold på Flytoget sine nye tog type 78.

Som vedlikeholdsingeniør vil du sikre rette arbeidsrutiner og underlag for produksjonen, samt sikre implementering av endringer i vedlikeholdsprogram. Funksjonen skal sikre korrekt arbeidsunderlag til underleverandører, samt være teknisk støtte og utføre verifiseringer av utførte oppdrag. 

Vi er et team på fire medarbeidere som sammen utgjør administrasjonen av vedlikeholdet av Type 71, i tillegg til produksjonsledelse og fagarbeidere som utfører vedlikeholdet. Stillingen er innledningsvis dedikert ingeniørarbeid for Type 71, men vil på sikt kunne bli en kombinasjon av både Type 71 og 78.

Da vår vedlikeholdsingeniør går av med pensjon, søker vi dennes etterfølger.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utarbeide og kvalitetssikre arbeidsrutiner i Flytogets vedlikeholdsstyringssystem.
 • Ansvarlig for å implementere endringer i Flytogets vedlikeholdsplan i vedlikeholdstyringssystemet.
 • Implementering av vedlikeholdsprogram og endringer i vedlikeholdstyringsystemet.
 • Utarbeide og kvalitetssikre arbeidsrutiner i Maximo basert på gjeldende vedlikeholdsdokumentasjon.
 • Identifisering av arbeidsrutiner for vedlikehold av sikkerhetskritiske funksjoner iht SOP for Flytoget, og merking av disse med S!.
 • Følge med på tester, endringer og modifikasjoner på Flytoget, og sørge for at disse blir implementert i vedlikeholdet.
 • Påse at underleverandører har riktig dokumentasjon/underlag i forhold til aktuelle leveranser.
 • Utarbeide prognoser for komponentvedlikehold og grunnlag for langsiktige planer.
 • Delta i samarbeidsfora og forbedringsprosjekt sammen med operatøren og togleverandøren.
 • Dokumentere og samordne behov for endringer på tog eller dokumentasjon, ut ifra oppfølging av feil og hendelser samt rapportert fra vaktledere og vedlikeholdspersonale. 
 • Verifisere vedlikeholdsmetoder og utført vedlikehold.
 • Utarbeide underlag for RAMS-møter.
 • Delta i RAMS-møter.Her beskrives spesielt ansvar, eks flere verksteder, salg til annen linje o.l.

Kvalifikasjoner

 • Relevant 3-årig utdannelse ved høyskole / universitet eller teknisk fagskole / seniormekaniker med tilleggsutdannelse.
 • Minimum 2 års erfaring fra tilsvarende fagområde.
 • Kunnskap om styringssystem og myndighetskrav.
 • Kunnskap om jernbanelov m/forskrifter
 • Kunnskap om vedlikeholdsteknikk
 • Kunnskap i analysemetodikk
 • Kunnskap om vedlikeholdsstyringssystem
 • Kunnskap om aktuelt togmateriell / fagområde

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som:

 • Har evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Er løsningsorientert og fleksibel
 • Er strukturert, proaktiv og innovativ
 • Teamorientert med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et godt miljø, med fokus på fremtidens vedlikehold
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor et fremtidsrettet fagområde
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter, i nært samarbeid med gode kolleger
 • Forsikrings- og pensjonsordning

Arbeidssted: Dyvekes vei 2, 0192 Oslo

Mantena er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av kjønn, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner

Finn Maurstad
Fungerende vedlikeholdsjef flytoget
Mobil: 916 52 345
Gunn Elin Brandsrud
HR sjef Sør/Utland
Mobil: 922 85 239

Hvem er Mantena?

Mantena er den største leverandøren av vedlikeholdstjenester til togoperatører i Norge. Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Vår kompetanse favner i dag alt fra de største og tyngste lokomotivene, til de minste og mest avanserte komponentene. Hovedkontoret til Mantena ligger i Jernbanetorget 1 i Oslo, mens vedlikeholdsenhetene er fordelt på flere steder i Norge og Sverige.    

Vår kjernekompetanse er kunnskap og erfaring med materiellet som skal vedlikeholdes, evne til leveranse og punktlighet samt evne til nytenkning. Vår ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje.