Ved Institutt for materialteknologi er det ledig stilling som

Avdelingsingeniør/overingeniør (elektrokjemi)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Stillingen er hovedsakelig knyttet til instituttets laboratorier i elektrokjemi. Laboratoriene benyttes i sivilingeniør- og doktorgradsstudiet og til instituttets øvrige forskningsvirksomhet innen fagfeltene elektrokjemisk energiteknologi (hydrogenteknologi, brenselceller og batterier), korrosjon og elektrolyseprosesser.

Stillingen rapporterer til teknisk leder Eli Beate Jakobsen Larsen

Arbeidsoppgaver

 • Operatøransvar, samt ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig utstyr knyttet til instituttets forskningsaktivitet innenfor ulike elektrokjemiske prosesser (brenselcelleteknologi, batteri, korrosjon og metallproduksjon).
 • Ansvar for drift av laboratorier, i nært samarbeid med den vitenskapelige staben.
 • HMS-arbeid knyttet til opplæring av lab-brukerne og drift/vedlikehold.
 • Bidra og gi teknisk støtte inn mot gruppens forskningsaktivitet, og gi praktisk opplæring og rettledning av studenter og stipendiater
 • Oppfølging av leiested for faggruppen elektrokjemi
 • Tilrettelegging og forberedelser til laboratoriekurs i generell uorganisk kjemi (høst) og teknisk støtte og undervisning i lab.øvelse i fagene «Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse» og «Elektrokjemisk prosess- og energiteknologi» (høst)
 • Teknisk støtte og undervisning i laboratoriekursene eksperimentell material og elektrokjemi (vår) og hydrogenteknologi, brenselceller og solceller (vår).

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 år ingeniørutdanning eller masterutdanning innen elektrokjemi, materialkjemi, materialfysikk eller materialteknologi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i ett skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Fortrinnsvis relevant arbeidserfaring knyttet til laboratorievirksomhet innenfor de beskrevne områdene

Personlige egenskaper 

 • Serviceinnstilt
 • God samarbeidsevne
 • Evne til å rettlede studenter på laboratoriene
 • Ansvarsfull, initiativrik og selvstendig
 • Strukturert og ryddig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stilling i kode som 1085 avdelingsingeniør/1087 overingeniør lønnes i henhold til Hovedtariffavtalen i staten. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde

 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til professor Geir Martin Haarberg, e-post geir.martin.haarberg@ntnu.no eller teknisk leder Eli Beate Jakobsen Larsen, tlf. 91897599, e-post eli.beate.larsen@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 22.08.2021

Institutt for materialteknologi 

Vi er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innenfor materialteknologi, materialkjemi og materialvitenskap.  I samarbeid med industri og næringsliv er vi pådriver for utvikling av  innovative materialer, nye bruksområder og framstillingsprosesser.  Det som skjer på våre fagområder, er viktig for det grønne skiftet. Institutt for materialteknologi er ett av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Kontaktpersoner

Eli Beate Larsen
technical leader
Telefonnummer: (+47) 91897599
Geir Martin Haarberg
Professor

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.