Ved institutt for materialteknologi er det ledig stilling som Avdelingsingeniør/Overingeniør innen prosessmetallurgi

Avdelingsingeniør/Overingeniør innen prosessmetallurgi

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Vi har ledig stilling som avdelingsingeniør/overingeniør i materialteknologi (prosessmetallurgi) ved institutt for materialteknologi.

Stillingen er hovedsakelig knyttet til instituttets undervisnings- og forskningsaktivitet innen produksjon, raffinering og resirkulering av metaller.

Den som tilsettes vil delta i instituttets aktiviteter knyttet til laboratorietjenester av høy kvalitet for både utdanning og forskning innen prosessmetallurgiske disipliner.  I nært samarbeid med den vitenskapelige staben er ansvarsområdet for stillingen drift, utvikling og vedlikehold av våre laboratorier med tilhørende ovner og måleutstyr.

Den som får stillingen vil jobbe tett mot brukerne, og det er viktig å jobbe strukturert med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Instituttet har et nært samarbeid med norsk og utenlandsk industri og med andre forskningsmiljøer inkludert SINTEF.

Stillingen rapporterer til teknisk leder Eli Beate Larsen

Arbeidsoppgaver

Ansvarsområdet vil inngå som en del av instituttets omfattende laboratorievirksomhet innen:

 • Drift, vedlikehold og utvikling av ovner og måleutstyr
 • Oppfølging av leiested for faggruppen Ressurser, Energi og Miljø (REM)
 • Opplæring av brukere på instrumenter og apparatur
 • Operatøransvar for enkelte laboratorier og utstyrsenheter
 • HMS-arbeid knyttet til opplæring av lab-brukerne og drift/vedlikehold

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 år ingeniørutdanning eller MSc (siv.ing) utdanning innen materialteknologi, materialkjemi, materialfysikk eller tilsvarende
 • Må kunne ett skandinavisk språk flytende (norsk, svensk, dansk), og ha gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner 

Omfattende og relevant arbeidserfaring innen materialteknologi/metallurgi, gjerne med erfaring fra prosessmetallurgi

Personlige egenskaper 

 • Serviceinnstilt
 • God samarbeidsevne
 • Evne til å rettlede studenter på laboratoriene
 • Ansvarsfull, initiativrik og selvstendig
 • Strukturert og ryddig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen som avdelingsingeniør/overingeniør kode 1085/1087 lønnes normalt fra brutto kr 428 500 - 488 500 / 464 800 - 565 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Generell informasjon 

Jobbe ved NTNU

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til professor Merete Tangstad, e-post merete.tangstad@ntnu.no eller teknisk leder Eli Beate Jakobsen Larsen tlf. 91897599, e-post eli.beate.larsen@ntnu.no.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: NV-126/18.

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Institutt for materialteknologi 

Vi er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innenfor materialteknologi, materialkjemi og materialvitenskap.  I samarbeid med industri og næringsliv er vi pådriver for utvikling av  innovative materialer, nye bruksområder og framstillingsprosesser.  Det som skjer på våre fagområder, er viktig for det grønne skiftet. Institutt for materialteknologi er ett av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Kontaktpersoner

Eli Beate Jakobsen Larsen
Teknisk leder
Telefonnummer: +47 91897599
Merete Tangstad
Professor

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - knowledge for a better world

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

NTNU Nanolab is a 700 m2 cleanroom facility opened in 2009 and is a major part of NTNU´s strategic initiative for Nanoscience, Nanotechnology and Functional Materials - NTNU Nano. Since then NTNU NanoLab have developed and currently supports the research of more than 70 faculty at NTNU, 250 annual users with 25.000 user hours, of which 10% stem from industry. The NTNU NanoLab staff includes the director, eight service and process engineers and a head of laboratory. The Faculty of Natural Sciences is the host faculty for the NTNU Nanolab.

Se videopresentasjon