Ved institutt for kjemisk prosessteknologi er det ledig stilling

Fagbestiller/Avdelingsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen 

Institutt for kjemisk prosessteknologi ledig en stilling som 60 % fagbestiller innen offentlige anskaffelser og 40 % teknisk støtte innen fagområdene kjemi/bioteknologi. 

Instituttet har for tiden 145 ansatte. Stillingen vil inngå i teknisk gruppe hvor 11 tekniske medarbeidere ivaretar et bredt spekter av oppgaver og betjener instituttets undervisnings og forskningsaktivitet med en omfattende park av instrumenter og forsøksutstyr.  

Instituttet har stor og økende eksperimentell aktivitet, som generer mange og til dels store anskaffelser. Det er behov for ekstra kapasitet i den tekniske støtten. Fagbestilleren har en sentral funksjon, både ved bestilling av utstyr og materiell samt følge opp reglement for håndtering av farlige stoffer.

Det vil være to fagbestillere ved IKP. Ingeniørdelen av stillingen vil bestå i å gi teknisk støtte i drift av laboratorievirksomheten ved instituttet innen feltene kjemi/bioteknologi. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med det vitenskapelige personalet. 

Vi søker en medarbeider som liker faglige utfordringer og ønsker å arbeide i et dynamisk og internasjonalt miljø som ligger i forskningsfronten. Interesse for universitetets kjernevirksomhet og forståelse for servicerolle og støttefunksjon er vesentlig. Medarbeideren vil ha daglig kontakt med studenter og ansatte fra hele verden. Rollen som fagbestiller innebærer en del bæring og fysiske løft.  

Stillingen rapporterer til kontorsjef.

Arbeidsoppgaver

Anskaffelse og håndtering av materiell og utstyr, gjennomføre og utarbeide gode rutiner for håndtering av kjemikalier og utstyr samt drift og vedlikehold av laboratorier.  

 • Assistere ved større innkjøp - anbud og anbudsprotokoller 
 • Innkjøp av tekniske og kjemiske artikler til drift av laboratorier, samt lagerhold av kjemikalier, laboratoriemateriell og utstyr 
 • Avhending av kjemikalier 
 • Overholde og utvikle HMS-rutiner for håndtering av kjemikalier 
 • Registrere i anleggsregister og kjemikalieregister 
 • Følge opp service og garantikontrakter 
 • Assistere vitenskapelige på laboratorier 
 • Utvikle og følge opp rutiner på laboratorier 

Stillingen innebærer også samarbeid med HMS-koordinator, studenter og teknisk-/administrative ansatte. Fagbestilleren er en del av fagbestillernettverket ved NTNU og ved Fakultet for naturvitenskap avholdes jevnlige møter med faglig fokus.  

Kvalifikasjonskrav

 • Ingeniørbakgrunn innen kjemi/bioteknologi, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet 
 • Norsk flytende  
 • Svært god skriftlig og muntlig engelskkunnskap 
 • Gode IT-ferdigheter 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Relevant utdanning innen økonomi/innkjøp  
 • Relevant arbeidserfaring med håndtering av kjemikalier, offentlige anskaffelser og lagerhold  
 • Erfaring med bruk av relevante IT-system (varebestilling, kjemikaliehåndtering og saksbehandling) 

Personlige egenskaper 

 • Initiativrik, systematisk, fleksibel og løsningsorientert  
 • Gode samarbeidsegenskaper 
 • Utadvendt og trives i møte med mange ulike mennesker 
 • Evne til å tåle og trives med høyt arbeidstempo 
 • Evne til selvstendig arbeid  
 • Pålitelig og evne til å fullføre oppgaver 
 • Tillitsskapende 
 • Stor forståelse for servicerollen og støttefunksjonen for den faglige virksomheten

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen som avdelingsingeniør kode 1085 lønnes normalt fra brutto kr 449 000 - 505 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Generell informasjon 

Jobbe ved NTNU

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kontorsjef Hilde E. Woll, tlf. 918 97 008 e-post: hilde.woll@ntnu.no eller 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: NV-5/19 

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for kjemisk prosessteknologi 

Vi tar kjemien fra laboratorieskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskap, fra molekylære prosesser og nanoteknologi til bygging og drift av store prosessanlegg. Vi utdanner kandidater til noen av Norges viktigste industrier. Institutt for kjemisk prosessteknologi er ett av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Kontaktpersoner

Gøril Flatberg
Teknisk koordinator
E-postadresse: goril.flatberg@ntnu.no
Telefonnummer: 918 97 244
Hilde E. Woll
Kontorsjef
E-postadresse: hilde.woll@ntnu.no
Telefonnummer: 918 97 008

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - knowledge for a better world

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

NTNU Nanolab is a 700 m2 cleanroom facility opened in 2009 and is a major part of NTNU´s strategic initiative for Nanoscience, Nanotechnology and Functional Materials - NTNU Nano. Since then NTNU NanoLab have developed and currently supports the research of more than 70 faculty at NTNU, 250 annual users with 25.000 user hours, of which 10% stem from industry. The NTNU NanoLab staff includes the director, eight service and process engineers and a head of laboratory. The Faculty of Natural Sciences is the host faculty for the NTNU Nanolab.

Se videopresentasjon