Vassdragsteknisk ansvarlig VTA

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Dette er en nyopprettet stilling i vår organisasjon. Hovedfokus vil være oppfølging av våre dammer(klasse 1-4), som består av vannmagasin og dammer tilknyttet bedriftens landdeponi. 

Vi søker kandidater som er sertifisert for oppfølging av klasse 4 dam. Er du formelt kvalifisert, men mangle nødvendig sertifisering , vil bedriften legge til rette for sertifiseringen. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av dam-sikkerhet iht. lover og forskrifter. 
 • Sørge for at anleggenes sikkerhet overvåkes og revurderes.
 • Rapportere til og foreslå sikkerhetstiltak overfor leder for dam-sikkerhet 
 • Påse at planlegging, prosjektering, bygging og renovering av anleggene ivaretar relevante krav i forskriften. 
 • Vår gruve-dam er klassifisert i konsekvensklasse 4. Det innebærer bl.a. å videreføre implementering av overvåkning, instrumentering og rapportering. 
 • Opplæring av stedfortreder.
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.

For den rette kandidaten er dette en unik mulighet til å utforme og utvikle en nyopprettet stilling.

Kvalifikasjoner

 • Master grad innen bergverk, byggteknisk, prosess eller annen relevant akademisk bakgrunn. 
 • Det er ønskelig med sertifisering for oppfølging av klasse 4 dam.
 • Aktuelle kandidater uten sertifisering må forplikte seg til gjennomføre relevant opplæring. 
 • Relevant erfaring fra lignende stilling vil bli tillagt vekt. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Åpen og ærlig
 • Lærevillig og ansvarsbevist
 • Fleksibel
 • Gode lederegenskaper

Vi tilbyr

 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold i en tradisjonsrik virksomhet
 • Gode pensjonsbetingelser
 • Gode kollegaer og et trivelig arbeidsmiljø
 • Tilgang til firmahytter
 • Bedriftsidrettslag og treningsfasiliteter på arbeidsplassen
 • Helseforsiking

Kontaktpersoner

Kai Inge Holthe-Seim
Manager Ore Dressing
Telefonnummer: +47 991 13 306
Lars R. Sondresen
HR - Manager
Telefonnummer: +47 465 40 391

Hvem er Titania AS?

Titania AS, Hauge i Dalane i Rogaland, bryter årlig om lag 8 mill. tonn malm og sidebergarter. Av dette produseres råstoffer til den globale pigmentindustrien. Titania AS er en av landets største gruveoperasjoner og blant verdens største ilmenittgruver. Malmforekomsten har tilstrekkelige ressurser for flere generasjoners drift. Bedriften har ca. 240 ansatte og er eid av Kronos Worldwide, som er en ledende produsent av titandioksid med produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Belgia, USA og Canada.