Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Region Midt-Norge er en del av forretningsområde Produksjon i Statkraft, med ansvar for vann- og vindkraftanlegg i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Anleggene i regionen blir driftet av fem kraftverksgrupper i samarbeid med produksjonsavdelingen og teknisk avdeling. Teknisk avdeling bistår med kompetanse til kraftverksgruppene og deltar i prosjekter slik at drift, vedlikehold og utvikling av anleggene gir maksimal verdi for Statkraft. Vi har et tverrfaglig ingeniørmiljø med bred kompetanse innen drift og vedlikehold av vannkraftanlegg og vi  setter strenge krav til sikkerhet og kvalitet i eget arbeid. VTA stillingen vil være tilknyttet teknisk avdeling.

Oppmøtested vil være Trondheim og arbeidsområdet vil i all hovedsak være våre anlegg i Nea/Nidelva vassdraget, men tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på anlegg og lokasjoner i/utenfor regionen må påregnes.

Din rolle vil derfor være:

  • Inneha det faglige ansvaret for å følge opp sikkerhet ved vassdragsanleggene i samsvar med gjeldende forskrifter
  • Utarbeide og holde oppdatert vårt interne kontrollsystem for  vassdragsanleggene
  • Påse at anleggenes sikkerhet overvåkes og revurderes kontinuerlig
  • Utarbeide tilsynsplaner og lede studier knyttet til rehabilitering av vassdragsanlegg
  • Anskaffe og følge opp leveranser fra eksterne leverandører
  • Påse at planlegging, prosjektering, bygging og revurdering av vassdragsanleggene skjer i samsvar med interne og eksterne krav
  • Bidra til økt samarbeid med andre VTA i Statkraft og oppfølging av tilsynspersonell i Nea/Nidelva vassdraget
  • Være en aktiv bidragsyter til utvikling av den vassdragstekniske kompetansen i Statkraft
  • Yte generell teknisk driftsstøtte og prosjektutvikling

Din profil:

  • Masterutdanning bygg- eller vassdragsteknikk
  • 3-5 års erfaring og innsikt i vassdragsanlegg og vannkraftproduksjon
  • Erfaring fra bygg/anlegg/konsulentbransjen er en fordel
  • God HMS-forståelse og -engasjement
  • God brukerkompetanse på administrative IT-systemer
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
  • Utmerket relasjonskompetanse, med evne til nettverksbygging og samarbeid
  • Arbeider selvstendig, analytisk, strukturert og planmessig
  • Forretnings- og kundefokusert med interesse for kraftverksdrift
  • Du må trives i en variabel arbeidshverdag og være en positiv bidragsyter til det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer i hele organisasjonen. Varierende arbeidspådrag må påregnes.

Statkraft tilbyr:

  • Faglig og personlig utvikling
  • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse og nyskaping
  • Mangfald med omsyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
  • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Robert Hjelmstad
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 92822215

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.