Vassdrags- og energidirektør

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og synlig direktør med bred ledererfaring fra komplekse organisasjoner.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE har et stort og komplekst ansvarsområde. Direktoratet forvalter de innenlandske energi- og vannressursene og har ansvar for statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. Klimaendringer, nye produksjons- og bruksmåter for energi og sterkere integrasjon med det europeiske energimarkedet vil øke kompleksiteten i NVEs oppgaver fremover. NVE har en bred samhandlingsflate mot andre samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner.

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og synlig direktør med bred ledererfaring fra komplekse organisasjoner. NVE er en kunnskapsorganisasjon med en sentral rolle innenfor et virksomhetsområde med stor samfunnsmessig betydning og oppmerksomhet. Stillingen krever god rolleforståelse, interesse for forvaltning av energi- og naturressurser og innsikt i rammebetingelsene som vil styre utviklingen i sektoren fremover. Ny direktør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evne til organisasjonsutvikling er viktig.

Ny direktør har et høyt ambisjonsnivå og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Aktuelle kandidater er trygge i lederrollen og har god evne til relasjonsbygging og samhandling internt og eksternt. Høyere utdanning, gjerne på masternivå, og god kjennskap til offentlig forvaltning, vil bli vektlagt. 

Stilingen er et åremål for seks år med mulighet for forlenging i en ny seksårsperiode. 

Lønn etter avtale. 

Stillingen krever sikkerhetsklarering. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 92085397/Knut Ole Tande, tel. 91656104 eller Andreas H. Eriksen, ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet, tel. 99593533. Søknad med CV registreres via «Din karriere» på www.backerskeie.no innen 20. september 2018. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er forlenget. 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

 

Kontaktpersoner

Andreas H. Eriksen
Ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet
Ann-Kristin Nyrønning
Partner, BackerSkeie
Knut Ole Tande
Partner, BackerSkeie

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvalting av vassdragene, og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko. NVE skal fremme en effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi og en sikker kraftforsyning. NVE er underlagt Olje- og energidepartement. NVE ledes av vassdrags- og energidirektøren og har hovedkontor i Oslo og regionskontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har NVE kontor på Stranda i Møre og Romsdal og i Kåfjord i Troms. NVE har omkring 600 ansatte. For mer informasjon se: www.nve.no