Vannforvaltning og vannovervåking - vikariat med mulighet for fast ansettelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norconsult har en betydelig oppdragsmengde innen vannovervåking og vannkvalitetsvurderinger. Typiske oppdrag kan være tiltaksrettet vannovervåking etter vannforskriften og dens veiledere, konsekvensutredning av utbyggingsprosjekter eller oppfølging av utbyggingsprosjekters påvirkning på vann og vassdrag. I forbindelse med at en av våre medarbeidere går ut i permisjon, søker Norconsult en ny medarbeider til oppdrag innen vannmiljø.

Hovedoppgavene vil være knyttet til oppfølging av vannovervåkningsoppdrag herunder arbeid med vannmiljødata og rapportering i henhold til føringer gitt i vannforskriften med tilhørende veiledere. Kunnskap om biologiske kvalitetselementer i elver og innsjøer er ønskelig. Det samme er kompetanse om limnologi med vekt på innsjøer.  Andre ferskvannsrelaterte oppgaver f.eks. innen fisk kan også bli aktuelle, avhengig av utvikling i oppdragsmengde og søkers kompetanse. Det kreves relevant utdanning på masternivå. Relevant yrkeserfaring er sterkt ønskelig.

Stillingen er i utgangspunktet et vikariat på 50% med ett års varighet, men med mulighet for økt stillingsandel og lengre varighet. Ønsket oppstart er 1. mai 2018.

Arbeidssted er fortrinnsvis Larvik, men Sandvika kan også være aktuelt. Stillingen vil uansett være knyttet til avdeling energi – miljø, som har 22 faste medarbeidere med naturfaglig eller landskapsfaglig bakgrunn.

Kontaktpersoner

Leif Simonsen
Rådgiver
Telefonnummer: 92452255

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger