Være med å utforme framtidens Ocean Space Centre i Trondheim?

Assisterende prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NTNUs Kvalitetsmål for bygg og utomhus, arealkonsepter og NTNU og SINTEFs spesielle funksjonsbeskrivelser for Ocean Space Centre, skal legges til grunn som premisser i alt arbeid for bygg og uteområder. For en del av våre prosjekter er Statsbygg byggherre og NTNU overtar bygg og utomhusanleggene når de er ferdig bygd. Dette stiller store krav til involvering i prosjektering og byggefasen. Arbeidet med oppfølging av NTNU og SINTEFs premisser er sentrale momenter for å få god brukskvalitet.

Assisterende prosjektleder vil være ansatt ved NTNU Campusutvikling og rapportere til NTNU og SINTEFs felles prosjektleder for oppgaver i prosjektet. Arbeidssted vil være prosjektkontoret for Ocean Space Centre. For tiden er dette på Tyholt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede tematiske prosesser og sørge for leveranser til prosjekteier
 • Ha løpende dialog med tematiske grupper med fokus på funksjonsbeskrivelser, kostnader og framdriftsplan
 • Statusrapportering, prosessplanlegging, anskaffelser og organisering
 • Oppfølging av konsulenter og entreprenører
 • Særskilte ansvarsområder vil tildeles etter hvert ut fra behovene som oppstår
 • Løpende kommunikasjon mellom prosjektet og NTNU/SINTEF
 • Være prosjektleder sin stedfortreder

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse på mastergradsnivå innen relevante fagområder. Relevant erfaring kan oppveie for formell utdanningsbakgrunn.
 • Kunnskap om moderne prosjektledelse, for eksempel LEAN, BIM, VDC
 • Erfaring med prosesser, prosjekter og tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å jobbe både operativt og strategisk
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • God organisasjonsforståelse og erfaring fra prosjekter i komplekse organisasjoner, gjerne fra det offentlige
 • Erfaring med offentlige byggeprosjekter og politiske prosesser er en fordel
 • Kandidater med kortere erfaring kan gjerne søke.  

Personlige egenskaper 

 • Strukturert og utviklingsorientert
 • I stand til å lede et arbeid hvor mange aktører skal bidra til framtidsrettet campusutvikling
 • Analytisk og evner å finne løsninger og se muligheter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen som assisterende prosjektleder avlønnes etter statens lønnsregulativ kode 1113/1434/1364 – prosjektleder/ rådgiver/ seniorrådgiver og lønnes normalt i spennet fra kr 604 700 til 752 800, (ltr. 66-77  etter statens lønnsregulativ) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde: CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i cv eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Prosjektleder OSC Rolf Andersen, epost: rolf.andersen@sintef.no, telefon +47 951 69 886. Ta evt. kontakt med Jefferson Wells ved Jannicke Jaeger Leong, epost: Jannicke.Jaeger.Leong@Jeffersonwells.no, telefon: +47 484 25 090. Henvendelser til Jefferson Wells kan gjøres fortrolig, om ønskelig også overfor NTNU.

Synes du dette ser interessant ut og er i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med vedlegg elektronisk via denne siden (Jobbnorge.no.) merket med NTNU-nr. 92/21.  Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 24.01.2022

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU Campusutvikling er en enhet i NTNU etablert for å bidra til god styring og kompetanse i de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campuser. Enheten har ansvar for å ivareta NTNU og samarbeidspartneres interesser i prosjektarbeidet og påse og iverksette involvering av NTNUs linjeorganisasjon i prosjektene i enhetens portefølje. 

Arbeidet med å realisere Ocean Space Centre (OSC) på Tyholt er i full gang. Senteret skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning på hav og mulighetene som ligger i havrommet. Ocean Space Centre skal sikre Norges posisjon som ledende havnasjon og bidra til den grønne omstillingen av Norge. Nøkkelen til mange av vår tids utfordringer finnes i havet. I Ocean Space Centre utvikles fremtidens havindustrier innenfor områdene mat, energi, miljø og transport.

NTNU og SINTEF har felles prosjektledelse i Ocean Space Centre-prosjektet som koordinerer våre aktiviteter og oppgaver mot Statsbygg. Vi søker nå etter assisterende prosjektleder som kan bistå prosjektleder i den daglige oppfølgingen av prosjektet.

Kontaktpersoner

Jannicke Jaeger Leong
Jefferson Wells
Telefonnummer: +47 484 25 090
Rolf Andersen
Prosjektleder OSC
Telefonnummer: +47 951 69 886

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.