Vår visjon er å være verdens beste oppdrettsselskap, vil du bidra?

Group controller med ERP systemansvar

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

SalMar er et av verdens største og mest effektive selskap innen produksjon og foredling av laks, og vi er helt i tet når fremtidens fiskeoppdrett skapes. Vår ledestjerne er «Passion for Salmon» – det betyr masse lidenskap og engasjement for laks, miljø, kunder og ikke minst kollegaer. Vi søker nå en utviklingsorientert, teknologi -og systeminteressert controller som skal bidra til at vi når vår ambisjon om å være verdens beste oppdrettsselskap.

Stillingen er nyopprettet, og vi har valgt å kalle stillingen Group Controller med ERP systemansvar for å tydelig vise kombinasjonen økonomi og optimal bruk av systemer innenfor regnskapsområdet.  SalMar er et konsern i vekst hvor det hele tiden er utvikling og man vil bli involvert i nye spennende prosjekter.  

Vi ser etter deg som sitter på erfaring og innsikt med teknologiske løsninger. Du har generell teknisk kompetanse og forståelse, stor interesse for IT systemer i tillegg til solid økonomiforståelse og regnskapskompetanse. Du ønsker å være en aktiv pådriver i optimalisering av konsernets regnskap- og økonomisystemer, herunder effektivisere, automatisere og utvikle konsernets prosesser innen økonomi og rapportering.

I stillingen vil du få en sentral rolle i utvikling av konsernets regnskaps- og økonomiapplikasjoner. Konsernet er i startfasen for å implementere Dynamics365 som økonomisystem, her vil du bli en viktig bidragsyter. I tillegg har konsernet de senere år implementert flere andre nye systemer innenfor regnskaps/økonomiområdet som det vil være viktig å ta ut det fulle potensialet av. Vi ser også økende grad av digitalisering knyttet til ekstern rapportering som vil være en sentral del av rollen å ta ansvar for.

Relevante arbeidsoppgaver vil være:

 • Bidra til å se muligheter og gjennomføre effektiviseringsprosjekter knyttet til regnskap / økonomi– integrasjoner og dataflyt
 • Superbrukeransvar for våre ERP-løsninger inn mot økonomi – herunder være sentral i arbeidet med implementering av Dynamics365
 • Ansvarlig for etterfølgende årlige releaser knyttet til Dynamics365
 • Systemeier for andre applikasjoner tilknyttet regnskap (Bl.a. Cognos og Eye-Share)
 • Bidra til implementering av D365 i datterselskap etter behov
 • Bidra til utvikling av digital rapportering iht. eksterne krav
 • Effektivisering av rapportering gjennom bruk av PowerBI

Som person tror vi du er utviklingsorientert, har interesse for teknologi og systemer, og evner å videreutvikle og hente ut effektiviseringsgevinster. Du har god regnskaps- og økonomiforståelse, liker å lære nye ting samt ta på deg nye oppgaver. Du er selvstendig og initiativrik og ser etter nye gode løsninger, samtidig som du trives med å jobbe i team. I arbeidshverdagen jobber du strukturert og er lojal til tidsfrister. Vi tar det som en selvfølge at du har godt humør og trives med å kommunisere og samarbeide med andre. Du har stor arbeidskapasitet og trives i et hektisk miljø. Personer som lykkes i SalMar trives med operative oppgaver i et uformelt og jordnært arbeidsmiljø.

Av kvalifikasjoner og kompetanse håper vi du kan vise til:

 • Økonomisk og/ eller teknisk utdannelse minimum bachelor nivå
 • Interesse for IT-systemer – erfaring med Dynamics365 er en fordel
 • Interesse for digitalisering, automatisering og effektivisering av prosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant arbeidserfaring

Hos oss blir du en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få muligheten til å videreutvikle deg, stillingen du går inn i, og bli godt kjent med virksomhetens verdiskapning. Du vil bli en del av et godt arbeidsmiljø og en virksomhet i kontinuerlig endring. SalMar tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted: Trondheim eller Frøya

For nærmere informasjon, ta kontakt med vår rådgiver i Jefferson Wells: Anne Dordi Alseth, tlf. 924 48 268, anne.dordi.alseth@jeffersonwells.no

Om SalMar

SalMar er et av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra, samt salgskontorer i Asia. Selskapet omsatte i 2020 for 12,9 milliarder og har i dag ca. 1700 ansatte. SalMar er et børsnotert selskap med hovedkontor på Frøya og avdelingskontor i Trondheim (Brattøra).

Kontaktpersoner

Anne Dordi Alseth
Rådgiver, Jefferson Wells
Mobil: 924 48 268

Hvem er Jefferson Wells ?

Om Jefferson Wells 

Vi tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester innen ledelse, teknologi og økonomi. Navnet er nytt, men vår historie strekker seg tilbake til 1973. Siden den gang har vi vært en verdsatt leverandør av kompetanse til virksomheter innen privat og offentlig sektor.​

Les mer om Jefferson Wells og se flere ledige stillinger