Vår avdeling Nasjonalt laboratorium søker en ny dyktig medarbeider!

Fysiker, optisk måleteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen består av 29 medarbeidere som arbeider med avansert måleteknikk. Vi er ansvarlige for nasjonale referanser for SI-systemet, gjennomfører forskningsprosjekter, og tilbyr kalibreringstjenester, kurs og konsulenttjenester.

Stillingen er knyttet til fagområdet radiometri på gruppe for radiometri og tid/frekvens. Vi er svært aktive innen europeiske forskningsprosjekter og har bl.a koordinert et større prosjekt på utvikling av bedre optiske detektorer og ny måleteknikk innen radiometri. Fra juni 2023 til mai 2026 vil vi lede et nytt europeisk forskningsprosjekt i forlengelsen av det forrige prosjektet.

Stillingen vil i stor grad ha fokus på utviklingsarbeid i laboratoriet innenfor forskningsprosjektene våre, men også utvikle tjenestene for våre kunder. Vi ønsker en praktisk anlagt og faglig sterk person med gode samarbeidsegenskaper inn i gruppen med 6 medarbeidere. Stillingen krever også stor grad av selvstendighet.

Arbeidsoppgavene vil omfatte:

 • deltakelse på i FoU-prosjektene på radiometri, nasjonalt og internasjonalt
 • videreutvikle fagområdet for radiometri, herunder målesystemer og metoder
 • utvikling av kalibreringstjenesten og utføring av kalibrerings- og måleoppdrag
 • deltakelse i annet nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Kvalifikasjonskrav

Det kreves høyere utdanning som MSc, PhD eller tilsvarende innenfor et eller flere av områdene fysikk, halvlederfysikk, mikroelektronikk, optikk eller tilsvarende.

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra laboratoriearbeid, forskning eller industri
 • erfaring i bruk av utviklingsverktøy for instrumentstyring og datainnsamling som for eksempel Python eller LabView, eventuelt også med bruk av simuleringsverktøy som Comsol
 • erfaring fra dataanalyse og støyreduksjon
 • erfaring fra vakuumteknologi og arbeid ved kryogene temperaturer

Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ønsker en kollega som

 • er faglig sterk
 • er nøyaktig, praktisk anlagt og strukturert
 • er nysgjerrig og har ønske om faglig og personlig utvikling
 • er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • tar initiativ og arbeider selvstendig

Vi tilbyr

 • en lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • topp moderne laboratorier
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og sommertid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som over-/senioringeniør fra kr 550 000 til kr 850 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

For spesielt godt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon:

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av gruppeleder Jarle Gran +47 648 48 445, avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein +47 648 48 455 eller via sentralbord +47 648 48 484.

Send elektronisk søknad med CV via knappen "søk stillingen" på denne siden, innen 22.02.2023. Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning. Søknaden skal merkes med referansekode NL 23-1.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. +47 755 42 220.

Kontaktpersoner

Hans Arne Frøystein
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 648 48 455
Jarle Gran
Gruppeleder
Telefonnummer: +47 648 48 445

Hvem er Justervesenet?

Justervesenet er statlig tilsynsmyndighet og et nasjonalt kompetansesenter innen måleteknikk, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur med nasjonal og internasjonal tillit.

Vi er ca. 100 medarbeidere totalt. Justervesenet har hovedkontor på Kjeller, og i tillegg fem distriktskontor som utfører operativt tilsynsarbeid i felt.