VA koordinator 100% prosjektstilling

3 års varighet, med mulighet for forlengelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I hovedsak vil arbeidsoppgavene være relatert til arbeid med opprydding i separate avløpsanlegg. Planlegging, saksbehandling og oppfølging. I tillegg vil VA koordinatoren bli en del av kommunens kommunaltekniske avdeling, og vil få muligheten til å være med på å utvikle og drifte kommunens VA infrastruktur. 

Avd. Ing. VAR er nærmeste overordnede.

Tiltredelse 01.11.17

 

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling, oppfølging, tilrettelegging for prosjektet «Opprydding i spredt avløp/separate avløpsanlegg» i Holtålen kommune. Herunder også saksbehandling og oppfølging av tvungen påkobling til kommunale vann og avløpsnett.
 • Administrativt arbeid tilknyttet kommunal infrastruktur vann, avløp, slamhåndtering og veg. Innbyggerkontakt, kontaktpunkt for brukere av offentlig VAR infrastruktur.

 

Ønskede egenskaper/kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning på ingeniør/tekniker nivå er ønskelig, men er ikke et krav.
 • Erfaring/kjennskap til Kommunalteknisk infrastruktur vann og avløp er en fordel
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel.
 • Evne til god muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • Kunne takle til tider hektiske perioder og krevende situasjoner.
 • Personlig egnethet: Vi søker en person som både har evnen til å jobbe godt selvstendig, og som en del av et team. Du er strukturert og har gjennomføringsevne i også krevende saker.
 • En fordel om du har kjennskap til VA faget og også offentlig forvaltning.

 

Vi kan tilby:

 • Fleksitid.
 • Lønn etter avtale.
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP.

 

Opplysninger:

Tilsetting skjer i Holtålen kommune på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Ingar Engan, telefon: 72 41 76 23, e-post: ingar.engan@holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 01.07.2017

 

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Kontaktpersoner

Ingar Engan
Telefonnummer: (+47) 724 17 623

Hvem er Holtålen kommune?

Holtålen kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke, ca. 3 mil nord for Røros. Kommunen er blant annet kjent for sine mange kulturminner, sin gruvehistorie og for de spesielle lysfenomenene i Hessdalen.