VA-ingeniør/rådgiver - Enhet vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Enhet vann og avløp har drifts- og vedlikeholdsansvar for kommunens ledningsnettsystemer, pumpestasjoner, høydebasseng og renseanlegg for vann og avløp. Enheten har også ansvar for å forvalte og utøve eierskap til kommunens VA-anlegg på en god måte og etter gjeldende lover og forskrifter, til beste for samfunnet. Enheten består av team ledningsnett, team vann og avløp forvaltning og team vannverk og renseanlegg. Team ledningsnett har ca 20 ansatte og har base og kontorer i Torsbekkveien 10.

For å styrke kapasiteten innen drift og vedlikehold på team ledningsnett søkes det etter driftsingeniør VA.

 

Stilling / Arbeidsoppgaver

 • Delta i anskaffelsesprosesser vedr. driftsavtaler og serviceavtaler med eksterne oppdragstakere.
 • Bistå i informasjonsarbeid opp mot kommunens hjemmeside, abonnenter og servicetorg.
 • Som representant for ledningseier, bistå med uttalelse i mer komplekse byggesaker.
 • Uttalelse til reguleringsplaner.
 • Oppfølging av private utbyggere der kommunen skal ta over VA-anlegg, herunder avtaleinngåelser, ferdigbefaringer og overtakelsesforretninger.
 • Deltakelse i vaktordning, som overordnet VA-vakt, kan være aktuelt.

 

Krav til utdanning

 • Bachelor eller mastergrad innen kommunaltekniske fag, med hovedvekt på vann og avløp.
 • Tilsvarende utdanningsnivå innen andre fagområder kan også vurderes dersom søker besitter relevant erfaring innen det forespurte arbeidsområdet.

 

Erfaring

 • Fordel med relevant erfaring innen forvaltning, drift, planlegging, bygging og prosjektoppfølging av VA-anlegg ledningsnett (dvs kummer og rør i vei etc.).
 • Fordel med kjennskap til bruk av dataverktøy/digitalt kartverk til planlegging, rapportering etc.

 

Personlig egenskaper

 • Strukturert og selvstendig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Imøtekommende, løsningsorientert og positiv.

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Tverrfaglig miljø og nettverk.
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

 

Øvrige vilkår/annet

 • Søker må ha førerkort kl. B (kommunen har tjenestebiler til disposisjon).
 • Arbeidstid er fra 07-15.

Kontaktpersoner

Arne Langvik-Hansen
Teamelder

Hvem er Sarpsborg kommune?

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen Sarpsborg - der barn og unge lykkes .

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn