VA-ingeniør - vann- og avløpssektoren

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Fakta om stillingen

  • Hovedansvar for kommunal saksbehandling og ansvar for oppfølging av en del driftsingeniøroppgaver innen området vann og avløp.  
  • Følge opp forskrift for spredt avløp, rammeavtaler og kommunens rolle som forurensningsmyndighet på området akutt forurensning.
  • Ivareta kommunens interesser innenfor vannforsyning, avløpsbehandling, ledningsnett, pumpestasjoner og høydebassenger. 
  • Prosjektledelse i kommunale VA prosjekter.

 

Krav til kvalifikasjoner

  • Sivilingeniør-/ ingeniørutdannelse innen VAR teknikk og praksis innenfor vann- og avløpsområdet 
  • Solid erfaring fra kommunalteknisk forvaltning, men nyutdannede vil også bli vurdert.
  • Solid kunnskap i bruk av IT-systemer som bl.a. GEMINI-VA eller liknende
  • Må ha gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig

 

Personlig egenskaper

Du bør ha evne til å tenke systematisk og til å være løsningsorientert. For øvrig vil evnen til å samarbeide, til å ta initiativ, arbeide selvstendig og god arbeidskapasitet bli verdsatt.

 

Vi tilbyr

Et hyggelig arbeidsmiljø i en spennende virksomhet med sentral beliggenhet. Lønn i henhold til avtale/tariff. 

Medlemskap i god pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

 

Søknad sendes

Holmestrand kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Skjema og nærmere opplysninger om fremgangsmåte finner du på www.holmestrand.kommune.no under ledige stillinger. 

Dersom du har behov for hjelp med registreringen av søknad, kontakt Servicetorget. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester, unntatt ved nærmere forespørsel. 

Vi ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. 

Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kontaktpersoner

Bodo Havelberg
Virksomhetsleder/kommuneingeniør kommunalteknikk
Tore Mønster Nielsen
Avdelingsleder

Hvem er Holmestrand kommune?

Holmestrand er den nordligste Vestfoldbyen. Den ligger vendt ut mot Oslofjorden kun en times togreise unna landets hovedstad og er lett tilgjengelig fra E18. 

Kommunen har rundt 10.200 innbyggere. De fleste bor på fjellet over byen der utsikten er upåklagelig. 

Nå er ny togstasjon åpnet inne i Holmestrandsfjellet med en 70 meter høy heisforbindelse til boligbebyggelsen over byen. Vegvesenets planer for ny fylkesvei gjennom byen, på deler av det nedlagte jernbanesporet, vil medføre enda større fokus på å videreføre og videreutvikle den allerede spennende byutviklingen som skjer i Holmestrand.