VA ingeniør teamleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

En av våre faste ansatte nærmer seg pensjonsalder og vi ønsker en erstatter som overtar den faglige ledelsen av VA-avdelingen i kommunen. Du må ha teknisk- eller miljørettet utdanning på bachelor- eller masternivå innen fagområdet vann og avløp. Det er ønskelig med relevant erfaring innen vann- og avløpsfaget, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Kunnskap om offentlig forvaltning er en fordel.

 

Arbeidsoppgaver

Ditt arbeidsområde vil i hovedsak være innenfor fagområdet vann og avløp, men renovasjonsordning og drift og vedlikehold av de kommunale veganleggene kan også bli tillagt stillingen. Oppgavene i den første tiden vil være deltakelse i enhetens daglige drift. Du vil bli ansvarlig for drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett og anlegg, samt utarbeidelse og revidering av planverk og styringsdokumenter innenfor området. Du vil bli teamleder for VA-driftsavdelingen som per i dag består av tre driftsoperatører. Vår målsetting om godt og sikkert drikkevann og optimal drift ved avløpsrenseanleggene vil da være en naturlig del av arbeidet. Utstrakt deltakelse i et tverrfaglig fagmiljø vil også være en svært viktig del av stillingen. Andre oppgaver og funksjoner kan også bli tillagt stillingen ved endringer i organisasjonen.

 

Kvalifikasjoner

 • Formell kompetanse som sivilingeniør/ingeniør innenfor VA-faget.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra lignende arbeid, men nyutdannede med relevant utdanning oppfordres også til å søke
 • Kjennskap til relevant lovverk
 • Ønskelig med planfaglig kunnskap

 

Utdanning

 • Høyskole/Universitet

 

 

Egenskaper

Vi søker etter deg som:

 • Liker utfordringer
 • Trives med å samhandle på tvers av organisatoriske grenser
 • Er kreativ, praktisk og løsningsorientert
 • Er ansvarsbevisst, initiativrik og målrettet - en pådriver for kvalitet og resultatoppnåelse
 • Er god til å kommunisere, skape tillit og bygge relasjoner både internt og eksternt
 • Er selvstendig, fleksibel og omgjengelig

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Tilrettelagte lokaler og oppdatert teknisk utstyr
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Gro Rudi
Kommunalsjef
Telefonnummer: 406 34 449
Steinar Bergerud
Overingeniør
Telefonnummer: 31024604 / 48148196

Hvem er Nore og Uvdal Kommune?

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal med kort reiseavstand til Kongsberg, Geilo og sentrale østlandsområder. Rødberg er kommunesenteret. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen er en attraktiv hyttekommune som fokuserer på byggeskikk, reiseliv, tradisjoner og naturopplevelser. Det er et aktivt landbruk i kommunen. Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen lag og foreninger. Langedrag Naturpark med sine fantastiske opplevelser er lokalisert i kommunen. Videregående skole finnes på Norefjord i tilknytning til idrettshall og stadion. Se for øvrig våre nettsider: www.nore-og-uvdal.kommune.no/