VA-ingeniør - Kommunalteknikk

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig en 100% stilling som VA-ingeniør innenfor kommunalområdet Samfunn og miljø, avdeling for kommunalteknikk. Dette er en spennende stilling med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Vi søker deg som har erfaring innen vann og avløp. 
Avdelingen for kommunalteknikk har i dag 27 ansatte, og har ansvar for veg, vann og avløp, samt drift av park og anlegg. Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, driftslag for veg og grønt på Runni og driftslag for vann/avløp på Fjellfoten RA.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og koordinere kartlegging av feil og mangler på ledningsnettet. Planlegge og følge opp tiltak for reduksjon av fremmedvann.
 • Oppdatering av kartdatabase.
 • Saksbehandling.
 • Kontroll og attestasjon av fakturaer innenfor eget ansvarsområde.
 • Kontroll og oppfølging av entreprenører og tjenester.
 • Befaring med innbyggere. Grensesnitt eget/privat ledningsnett
 • Bidra til utvikling av interne planer og rutiner på avdelingen.
 • Tett samarbeid med fagmiljøet på avløp.
 • For øvrig delta i avdelingens/virksomhetens arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor tekniske og/ eller naturvitenskaplige fag.
 • Generelt gode datakunnskaper
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring innen VA.
 • Kjennskap til kartverktøy (Gemini VA) og GPS for innmåling.
 • Erfaring innen offentlig forvaltning og/eller prosjektledelse
 • Kjennskap til lover, forskrifter og regelverk knyttet til fagområdet
 • Førerkort kl. B

Utdanningsretning

 • Ingeniør

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Av personlige egenskaper vil det legges vekt på at du er selvstendig, løsningsorientert, fleksibel, strukturert og har gode samarbeids- og lederegenskaper

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med store påvirkningsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer
 • Relevante kurs
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Minst to referanser må oppgis
 • Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
 • Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Kontaktpersoner

Mona Ellingsen
VA-ingeniør
Telefonnummer: 938 66 531
Solvar Sollied Hanssen
Avdelingsleder
Telefonnummer: 479 02 276

Hvem er Nes kommune?

Nes kommune i Akershus har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.

Kommunen har i underkant av  22.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma - elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes. 

Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her