VA-ingeniør - Kommunalteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig en 100% stilling som VA-ingeniør innenfor virksomheten Areal- og miljø, avdeling for kommunalteknikk. Dette er en spennende stilling med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Vi søker deg som har erfaring innen vann og avløp. 

Avdelingen for kommunalteknikk har i dag 23 ansatte, og har ansvar for veg, vann og avløp, samt drift av park og anlegg. Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, driftslag for veg og grønt på Runni og driftslag for vann/avløp på Fjellfoten RA.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av Hovedplan vann, avløp og vannmiljø
 • Koordinering mot myndigheter som Mattilsynet og Fylkesmannen
 • Ivareta VA i utbyggingsområder
 • Oppfølging av utredninger som for eksempel fremtidig vannforsyning
 • Videreutvikle oppfølging av overvannshåndtering
 • Støtte til Prosjektleder for investeringsprosjekter
 • Utvikling av interne planer og rutiner
 • Kommunal saksbehandling/oppfølging mot abonnenter
 • Arbeidsoppgavene kan tilpasses noe etter behov.

 

Kvalifikasjoner

 • Generelt gode datakunnskaper
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor tekniske og/ eller naturvitenskaplige fag.
 • Erfaring innen VA
 • Erfaring innen offentlig forvaltning og/eller prosjektledelse
 • Kjennskap til lover, forskrifter og regelverk knyttet til fagområdet

 

Utdanningsretning

 • Ingeniør

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Av personlige egenskaper vil det legges vekt på at du er selvstendig, løsningsorientert, fleksibel, strukturert og har gode samarbeidsegenskaper

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med store påvirkningsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer
 • Relevante kurs
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Minst to referanser må oppgis

 

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.

Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Kontaktpersoner

Elisabet Frøyland
Kommunalsjef Samfunn og miljø
Thomas Løkenlien Sørby
VA-ingeniør
Telefonnummer: 63 91 12 07
Mobil: 928 48 577

Hvem er Nes kommune?

Nes kommune i Akershus har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.

Kommunen har ca 21.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma - elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes. 

Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her