UX-designer som digger offentlige tjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget. 

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400 000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.    

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge.  

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag. 

Vi søker etter en UX-designer (interaksjonsdesigner) som synes verden blir et bedre sted når tjenester hos det offentlige er enkle, ja nærmest en fornøyelse, å bruke.  I UDI blir utforming av gode brukeropplevelser for både søkerne våre, offentligheten og våre egne ansatte viktigere og viktigere. 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven din vil være å jobbe med brukeropplevelse og design i flere av de nye løsningene våre. Arbeidet foregår i et smidig team preget av hyppige leveranser og tett samarbeid mellom fagsiden, utvikling og design. 

I UDI finner du kompliserte og krevende utfordringer som UX-er. Vi arbeider med en internasjonal målgruppe. Brukerne våre er en ekstremt variert gruppe mennesker når det gjelder språkkunnskaper, digitale ferdigheter, utdanningsnivå, kjennskap til det norske samfunnet og tillit til offentlig forvaltning. 

I et lite UX-miljø vil du ha ansvar for at vi lager gode brukeropplevelser. Det er viktig at søkerne har tillit til UDI, at samarbeidspartnerne våre får velfungerende løsninger og at ansatte i UDI har gode verktøy for å utføre arbeidet sitt. 

 • Du skal skaffe innsikt i brukernes utfordringer og behov 
 • Du skal omsette brukerbehov til godt design, ideer og konsepter 
 • Du skal videreutvikle det visuelle uttrykket vårt
 • Du må skape kodenært design der vi utvikler nye IT-løsninger
 • Du skal lage design som oppfyller krav til universell utforming
 • Du vil samarbeide med ulike fagmiljøer i og utenfor UDI slik at både fagsiden og søkerne får behovene sine dekket

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant utdanning, minimum på bachelornivå
 • Du har minst et par års erfaring fra arbeid med brukeropplevelser
 • Du kan vise til resultater fra prosjekter/produkter/tjenester du har jobbet med
 • Du må ha erfaring med involvering av brukere i utforming av produkter og tjenester
 • Du bør være flink til å jobbe med det visuelle designet
 • Det er en fordel om du forstår samspillet mellom design og kode
 • Du er komfortabel med Figma eller lignende arbeidsverktøy
 • Du skriver godt på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement, driv og selvstendighet
 • Du synes det er spennende å finne smarte løsninger selv om rammene kan være trange
 • Du utforsker med glede hvordan universell utforming gir muligheter for gode produkter
 • Du inviterer andre inn i arbeidet ditt
 • Du er lett å samarbeide med
 • Du finner gode kompromisser der det er uenighet, likevel er du er ikke redd for å stå på krava på vegne av brukerne
 • Du evner å sette deg inn i UDIs rolle og samfunnsoppdrag
 • Du setter deg gjerne inn i behovene til mennesker fra ulike kulturer

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, preget av høy faglig kompetanse, engasjement og dyktige medarbeidere
 • Et arbeidsmiljø med fantastiske kollegaer, som jobber sammen mot felles mål  
 • Et krevende og givende arbeid, med store faglige utfordringer og mulighet for personlig utvikling
 • Selvstendighet og mulighet til å sette ditt preg på løsningene vi lager
 • Gleden over å lage noe bra for flere hundre tusen mennesker fra hele verden 
 • Mulighet for å være med på å forme et ferskt og lite UX-miljø
 • En organisasjon med et sterkt miljø for brukerkommunikasjon
 • Gode løsninger for mobil arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstid, sommer-/vintertid og mulighet for trening i arbeidstiden  
 • Overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid
 • Stillingen blir lønnet som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspennet 604 700 kr til 715 900 kr. For spesielt kvalifisert søkere kan høyere lønn vurderes. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring. 

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Eivind F. Dale
Seniorrådgiver
Telefonnummer: +47 976 23 992
Tore Magnus Oraug
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 977 72 493

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no