Utviklingsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Politiet

Avdeling for tjenesteforvaltning har ansvaret for å forvalte og videreutvikle en stor portefølje av IKT-systemer som benyttes i politiet. Avdelingen er delt i 6 seksjoner med ansvar for hver sin portefølje: Straffesak, Felleskomponenter, Politioperativt, Administrative systemer og portal, Etterretning og Internasjonalt samarbeid og ID-utstedelse & -kontroll. Avdelingen står ovenfor store oppgaver i forbindelse med digitalisering av politiets oppgaver, og modernisering og videreutvikling av eksisterende portefølje. Samtidig ser vi store muligheter for politiet til å ta i bruk ny og banebrytende teknologi for å styrke etatens oppgaveløsing.

 

Avdelingen har store ambisjoner om ytterligere forbedringer av vår leveransekapasitet og leveransepresisjon. Til dette arbeidet søker avdelingen en utviklingsleder som vil få ansvar på tvers av seksjonene, for å videreutvikle våre mål, aktiviteter, metoder og verktøy.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Medlem av avdelingens ledergruppe og avdelingsdirektørens stedfortreder.
 • Sikre helhetlig og kostnadseffektiv teknologistyring på tvers i avdelingen.
 • Videreutvikle metoder og valg av verktøy som styrker avdelingens evne til å imøtekomme politiets digitaliseringsstrategi.
 • Pådriver for å ta i bruk ny teknologi i etaten.
 • Bidra til strukturerte metoder innen Tjenesteorientert arkitektur (SOA) og applikasjonsstyring.
 • Utvikle strategiske målbilder for digitalisering og modernisering.
 • Avdelingens representant i ulike tverrfaglige fora i PIT, og pådriver i samarbeid med øvrige avdelinger.
 • Ansvar for å lede og videreutvikle avdelingens fora for kompetansebygging og samhandling.
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Effektiv bruk av leverandørmarkedet.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, innen IKT. Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra lederrolle med hovedansvar for programvareutvikling og arkitektur.
 • Erfaring med smidige leveransemodeller - gjerne DevOps.
 • God kjennskap til beste praksis og rammeverk innen IKT-ledelse, som for eksempel TOGAF og COBIT.
 • Helhetlig teknisk kompetanse og engasjement knyttet til fremtidsrettet teknologi.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.

 

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, effektiv og målbevisst.
 • Initiativrik, nysgjerrig og entusiastisk.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, brobygger.
 • Kvalitetsbevisst.
 • Vi legger vekt på en positiv innstilling til endring og forbedring, og en løsningsorientert tilnærming til utfordringer.

 

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter.
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden).
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i moderne og trivelige lokaler på Majorstua.

 

Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver, i lønnsspennet kr. 722 400 - 882 900 i henhold til Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

Politiets IKT-tjenester er totalleverandør av IKT til politiet. Vår virksomhet skal bidra til å modernisere norsk politi. Det er vår oppgave å sikre stabile og fremtidsrettede IKT-løsninger som styrker politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet. Våre nærmere 500 medarbeidere utvikler, forvalter og drifter samfunnsnyttige og kritiske systemer for hele politiet. Vårt hovedkontor ligger på Majorstua i Oslo med avdeling på Jaren og distriktskontorer rundt i landet. 

 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

 

For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. 

 

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Kontaktpersoner

Stian Kaasa
Avdelingsdirektør Tjenesteforvaltning
Telefonnummer: (+47) 41 44 90 98

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester er totalleverandør av IKT til politiet. Vår virksomhet skal bidra til å modernisere norsk politi. Det er vår oppgave å sikre stabile og fremtidsrettede IKT-løsninger som styrker politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet. Våre nærmere 500 medarbeidere utvikler, forvalter og drifter samfunnsnyttige og kritiske systemer for hele politiet. Vårt hovedkontor ligger på Majorstua i Oslo med avdeling på Jaren og distriktskontorer rundt i landet. Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger