Utviklingsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Titania AS søker ingeniør til utviklingsavdelingen med tiltredelse snarest mulig.

Utviklingsavdelingens arbeid er særlig rettet inn mot forbedringer av eksisterende verdiskapningskjede fra malm, gjennom oppredningsprosessen og fram til ferdig salgsprodukt. Dette gir bred forståelse av hele produksjonsprosessen og muligheter til å jobbe med varierte og spennende oppgaver. Utviklingsavdelingen har i dag tre ansatte.

I anlegget produseres ilmenittkonsentrat med magnetitt- og kiskonsentrat som biprodukter. Etter knusing skjer maling og separering i våt prosess. Separasjonsanlegget består av svak- og sterkfelt magnetseparatorer, flotasjon og tyngdekraftanlegg med spiraler. Produksjonsanleggene er automatiserte og styres fra sentrale kontrollrom. Det foregår kontinuerlig prosessutviklingsarbeid og optimalisering i anleggene. 

Produksjonsprosessen ved Titania AS er kompleks. De nærmeste årene vil det være en prioritert oppgave å finne løsninger for prosessmessige utfordringer i forbindelse med utvidelsen av eksisterende dagbrudd. 

Vi søker etter en kandidat med relevant teknisk bakgrunn og erfaring fra prosessmineralogisk/-teknologisk utviklingsarbeid. Det er ønskelig med mastergrad innen kjemi, geologi/tekniske geofag eller metallurgi med fordypning i prosess. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk forventes.

Utviklingsingeniøren rapporterer til utviklingssjef. 

Søknad med CV sendes i e-post til titania@kronosww.com innen 29. juni 2018

 

Kontaktpersoner

Finn Nesvold
Personalsjef
Marte Kristine Tøgersen
Utviklingssjef

Hvem er Titania AS?

Titania AS bryter årlig i dagbrudd om lag åtte mill. tonn malm og sidebergarter på Tellenes i Sokndal. Av dette produseres titanråstoffer til europeisk pigmentindustri. Titania AS har 230 ansatte. Bedriften er en av landets største gruveoperasjoner og blant verdens største titangruver. Malmforekomsten har tilstrekkelige ressurser for flere generasjoners drift. Bedriften er eid av Kronos Worldwide, Inc, som er en ledende produsent av titandioksid med produksjonsenheter i Europa og Nord-Amerika.