Utviklingsavdelingen søker inntil 3 nye medarbeidere

Senior rådgiver, Prosjektleder og Byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til rene vassdrag og rent drikkevann til innbyggerne på Nedre Romerike? Vil du jobbe i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet – med utfordrende og varierte oppgaver?

Vi må videreutvikle våre avanserte prosessanlegg og utvide våre transportanlegg for å møte stor befolkningsvekst, skjerpede miljøkrav og klimaendringer de neste årene. For å sikre god styring og kvalitet på planarbeid, og gjennomføring av utviklingsprosjekter bygger vi opp kompetanse og kapasitet i egen organisasjon.

Senior rådgiver – Vannfaglig planlegger

Vi ønsker kandidater med VA-teknisk bakgrunn da oppgradering og utvidelse av prosessanlegg og hovedledningsnett er en sentral oppgave de kommende årene. Du vil få oppgaver knyttet til både vann og avløp.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av hoved- og utviklingsplanprosesser både for prosessanlegg og stamnett – i samarbeid med våre eierkommuner
 • Ledelse av utredninger og mulighetsstudier
 • Ledelse av FoUI-prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på Master- eller Bachelornivå
 • Erfaring fra vannfaglig planarbeid og/eller prosesser
 • Faglig forståelse for utfordringene i vannsektoren
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Prosjektleder alternativt Senior prosjektleder

Vi ser gjerne at du har VA-teknisk bakgrunn da oppgradering og utvidelse av prosessanlegg og hovedledningsnett er en sentral oppgave de kommende årene. Du vil få oppgaver knyttet til både vann og avløp. Avhengig av din erfaring og bakgrunn vil stillingen bli plassert som prosjektleder eller senior prosjektleder.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av forprosjekter
 • Ledelse av utbyggingsprosjekter
 • Ledelse av driftsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på Master- eller Bachelornivå
 • Som prosjektleder ønskes erfaring fra prosjekt-, prosjekterings- eller byggeledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Byggeleder

Vi ser gjerne at du har anleggsteknisk bakgrunn da oppgradering og utvidelse av hovedledningsnettet er en sentral oppgave de kommende årene. Du vil få oppgaver knyttet til både vann og avløp.

Arbeidsoppgaver

 • Byggeledelse og –kontroll i utbyggingsprosjekter
 • Bistand og støtte til prosjektleder
 • Ledelse av byggelederteam

Kvalifikasjoner:

 • Relevant fagutdanning eller lavere teknisk utdanning
 • Som byggeleder ønskes praktisk erfaring fra utførelse og/eller ledelse av bygg- og anleggsarbeider, herunder rørlegging
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Generelt for alle stillingene

Vi ønsker medarbeidere som er:

 • Ansvarsfulle og resultatorienterte
 • Selvstendige, men trives med å arbeide i tverrfaglige team
 • Nysgjerrige og nytenkende
 • Lojale mot våre verdier

 Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte oppgaver i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet
 • Gode muligheter for faglig videreutvikling
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

For stillingene gjelder 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i kollektiv pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn.

Kontaktpersoner

Gunnar Bjørnson
Avdelingsleder Utviklingsavdelingen
Telefonnummer: 648 45 400
Mobil: 913 98 711

Hvem er Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS og Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS?

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) leverer drikkevann til 170.000 innbyggere. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) tar imot avløpsvann fra snart 140.000 innbyggere, renser, og leverer vannet tilbake til naturen. Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomhetene. I selskapene er det totalt rundt 120 ansatte.

Sikker vannforsyning og god rensing av avløpsvannet er en forutsetning for moderne samfunnsutvikling. Samtidig har vi et ansvar for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte - både miljømessig, økonomisk og sosialt. NRV og NRA har som en del av sin strategi at vi skal være klimanøytrale innen 2030. Ønsker du å ta den utfordringen?

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden