Utviklingsansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som utviklingsansvarlig i Glitrevannverket har du hovedansvaret for utviklingsprosjekter/utredninger/analyser innen vannforsyningen vår. Til stillingen hører også en del saksbehandling. 

Dagsaktuelle utredningstema er utvikling av regional vannforsyning, sikkerhet/beredskap, innovasjon/teknologiutvikling og miljø/bærekraft. 

Våre ønsker: 

Vi søker en samarbeidsorientert medarbeider med relevant høyere utdanning og erfaring fra utviklingsarbeid og prosjektledelse. Det forventes kompetanse innen vannforsyningsvirksomhet. Analytisk evne tillegges vekt. 

Kompetanse innen vannkjemi og mikrobiologi er en fordel. 

Vi tilbyr  

Moderne og trivelige lokaler i et godt arbeidsmiljø i Kobbervikdalen i Drammen. 

Vi kan tilby lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger og et godt arbeidsmiljø. Det er pliktig innskudd på 2% av bruttolønn i selskapets pensjonsordning.   

Søknad og CV sendes til post@glitre.no, merk søknad utviklingsansvarlig .

Kontaktpersoner

Arild Eek
E-postadresse: arild.eek@glitre.no
Telefonnummer: 90645656

Hvem er Glitrevannverket IKS?

Glitrevannverket IKS eies av kommunene Nedre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. Selskapets kjerneoppgaver er å forsyne sine eierkommuner med drikkevann. I tillegg leveres vann til Frogn kommune og deler av Sande kommune i Vestfold. Dette innebærer vannforsyning til om lag 150 000 innbyggere. Selskapet er også vertskap for samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen og for samarbeid om vassdragssikkerhet.

Selskapet har i dag 23 ansatte og et driftsbudsjett på kr 51 mill. Vår utviklingsansvarlige går av for aldersgrense og vi søker ny medarbeider. Se utfyllende kunngjøring på www.glitre.no.