Utviklere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hvem er du?

Vi søker kreative og dyktige programmerere som vil utvikle morgendagens økonomitjenester. Du har erfaring som utvikler, og vi søker både deg som har kompetanse på Unit4 ERP, og deg som har kompetanse som utvikler på andre systemløsninger. Du er nysgjerrig på ny teknologi, og inspireres av å finne gode løsninger.

Om stillingen

Vi i DFØ ønsker å framstå som en teknologifokusert og kundeorientert leverandør for de 150 statlige virksomheter vi har som kunder i dag. Dette innebærer at vi i større grad ønsker å prøve ut nye teknologier og tjenester, samt utvide vårt eksisterende tjenestetilbud ved å kombinere Unit4 ERP standard programvare med egenutviklede løsninger.

Stillingene er plassert i seksjon for teknologiutvikling ved regnskapsdivisjonen i DFØ. Vi er i ferd med å bygge opp et utviklingsmiljø og søker etter deg som vil være med på å etablere og videreutvikle dette miljøet.

Aktuelle arbeidsområder:

 • utvikling av frontend løsninger utenfor Unit4 ERP
 • utvikling av kundetilpasninger i Unit4 ERP
 • bistå i kundeintegrasjoner
 • løsningsdesign og løsningsarkitektur
 • vi benytter Robotic Process Automation (RPA), og for aktuelle kandidater kan det være aktuelt å bidra også på dette området

Som utvikler hos oss ønsker vi at du skal bidra til å etablere en god utviklingskultur i regnskapsdivisjonen, både gjennom arbeidsmetoder og gjennom å ta i bruk moderne og velfungerende støtteverktøy i utviklingsprosessen.

Kvalifikasjoner

 • du har relevant utdanning på bachelornivå innenfor IT, eller realkompetanse som kan kompensere for manglende formell utdanning
 • du har erfaring fra Microsoft Windows Server, SQL Server og .NET Framework
 • du behersker ett eller flere av disse fagområdene: C#, Javascript, web services (REST og Soap)
 • du har gjerne erfaring fra ett eller flere av områdene: Unit4 ERP, mikrotjenester, skyløsninger, moderne webutvikling, meldingsbasert arkitektur, RPA-programvare eller maskinlæring
 • du kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig
 • du har gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • du er analytisk anlagt og jobber strukturert
 • du er nysgjerrig og evner å sette deg raskt inn i ny teknologi
 • du er opptatt av behovene som skal dekkes i din arbeidstilnærming
 • du holder deg faglig oppdatert

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • muligheten til utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode muligheter for karriereutvikling og vi har stipendordning for faglig påfyll
 • flotte lokaler sentralt på Brattørkaia i Trondheim
 • fleksitidsordning med sommer-/vintertid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse, en av de beste pensjons- og låneordningene i Norge

Mer informasjon om stillingen

For spørsmål om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Anders Særvoll på tlf. 480 12 615 eller avdelingsdirektør Ingrid Spjelkavik på tlf. 932 42 652

Stillingene vil bli plassert som rådgiver i stillingskode 1434 eller seniorrådgiver i stillingskode 1364, og med lønn mellom 627 700 og 860 300 kroner per år, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens Pensjonskasse. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

Alle som søker stillingen må søke elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp vitnemål (karakterutskrift om du er under utdanning), eventuell NOKUT-godkjenning for utdanning fra utlandet samt attester for at søknaden din skal vurderes. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I Jobbnorge, hvor du søker på denne stillingen, oppfordrer vi deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter.

Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere vil i så fall bli kontaktet.

Kontaktpersoner

Anders Særvoll
Seksjonssjef
Mobil: 480 12 615
Ingrid Spjelkavik
Avdelingsdirektør
Mobil: 932 42 652

Hvem er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)?

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten. DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer også lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

I 2020 blir DFØ utvidet med fagområdet offentlige anskaffelser. Det er i dag om lag 530 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim. DFØ vil i løpet av året ha vokst til omkring 650 ansatte. Les mer på www.dfo.no.

Om regnskapsdivisjonen

Regnskapsdivisjonen i DFØ ligger i Trondheim og leverer regnskapstjenester med tilhørende systemleveranser til statlige virksomheter. I regnskapsdivisjonen jobber det rundt 150 medarbeidere. Vi er i vekst som følge av økning i oppdragsmengden og har flere ledige stillinger. I DFØ jobber vi for å levere gode økonomitjenester og legger vekt på automatisering, digitalisering, robotteknologi og andre tiltak for å bidra til å utvikle økonomitjenestene og for effektiv ressursbruk i staten – både i DFØ og for kunde.