Utviklere til våre analyse- og etterretningsløsninger i Tolldirektoratet

Utviklere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å utvikle fremtidens IT-løsninger for en etat i endring? 

Vi søker etter utviklere som sammen med vår leverandør skal utvikle nye IT-løsninger for analyse, etterretning og kontroll.

Behovet for vårt samfunnsoppdrag øker 

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. De kommende årene står samfunnet overfor en sterk vekst i mengden varer som passerer Norges grenser. Derfor fornyer vi våre løsninger og skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Vi skal utvide informasjonsfangsten og utvikle metodikk for å vurdere alle varestrømmer og kontrollere på hensiktsmessige stadier i vareførselen. Målet er å gjøre det lett å gjøre rett for våre brukere med fremtidsrettede teknologivalg.

Ny avansert teknologi i samarbeid med internasjonal leverandør 

For å møte utviklingen tar vi i bruk avanserte og risikobaserte metoder og ny teknologi for analyse av store datamengder, maskinlæring og automatisering.  

Tolletaten har inngått et langsiktig samarbeid med Palantir Technologies om å utvikle nye avanserte løsninger innen analyse, etterretning og kontroll.  

Om stillingen:

Vi ønsker å bygge opp intern kompetanse på IT-løsningene som leveres av Palantir Technologies, og vi søker derfor etter utviklere som kan jobbe tett med leverandøren i prosjektet. Etter prosjektets slutt vil du inngå i teamet som skal videreutvikle og forvalte løsningene videre. Vi er på jakt etter deg som har noen års utviklingserfaring, men også nyutdannede med svært god teknisk kompetanse vil bli vurdert. Stillingene er plassert i systemseksjonen i Tolldirektoratets IT-avdeling.  

Hos oss vil du: 

 • Utvikle løsninger for datafangst og etterretning i Python/PySpark 
 • Designe datamodeller og dataflyt 
 • Inngå i tverrfaglig team som jobber smidig og leverer ny funksjonalitet hyppig ut til brukerne basert på dev/ops-tankegangen 
 • Jobbe tett med brukere, fagpersoner og dataeksperter for å detaljere og løse viktige forretningsutfordringer 
 • Jobbe med ny og spennende teknologi i tett samarbeid med leverandøren 

Vi ser etter deg som:  

 • Har en evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver 
 • Er kvalitets- og resultatorientert og liker å jobbe i team 
 • Har interesse for og evne til å forstå kompleks forretningslogikk 
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

Dine kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå 
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med design av datamodeller og ontologier  
 • Forståelse for algoritmer og datastrukturer, informasjonssikkerhet og personvern  
 • Det er en fordel med erfaring med front-end utvikling og verktøy som HTML, CSS og JS  
 • Interesse for og erfaring med smidige metodikker som Scrum eller Kanban  
 • Erfaring med systemutvikling innenfor et eller flere av følgende områder: 
 • Utvikling og vedlikehold av datadrevne analyseløsninger 
 • Kjennskap til programmeringsspråk som SQL, Python/PySpark og gjerne også Java  
 • Bruk av databaser som hadoop og cassandra 
 • Kjennskap til verktøy som Apache Spark, Git og Git workflow, Splunk, ElasticSearch, Confluence og Jira  

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ kr 499 600-704 800 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • Mulighet til faglig utvikling 
 • Utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø 
 • Godt kollegialt og sosialt miljø 
 • Sentral beliggenhet rett ved Oslo S 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Tolletaten er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Kontaktpersoner

Annette Ommundsen
Underdirektør
E-postadresse: aomm@toll.no
Annette Ommundsen
Underdirektør
Telefonnummer: 970 36 245
Terje Sverre Tvete
Kontorsjef
Telefonnummer: 918 21 563

Hvem er Tolletaten ?

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.