Utvikler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Livet er en strøm av hendelser; en person blir arbeidsledig, får ny jobb, får lønn, blir syk, blir frisk, får barn og gifter seg. Alle disse hendelsene blir registrert digitalt hos oss, og vi ønsker å bruke dem for at vi skal tilpasse oss borgeren - ikke omvendt. Vi har en ambisjon om å være i forkant, og å kunne tilby borgerne den tjenesten de har behov for - når de trenger det. 

Derfor satser vi på data og innsikt - og nå bygger vi en plattform som legger til rette for datadeling, god flyt og høy innovasjonstakt. Sentralt i en slik plattform er data. Produsenter og konsumenter av dataene består i hovedsak av mikrotjenester, gjerne skrevet i åpen kildekode med Java og Spring Boot, Elasticsearch, Oracle eller PostgreSQL. Vi benytter også Apache Kafka og REST som integrasjonsmønstre, og kjører mange av våre applikasjoner på NAVs Kubernetes-baserte plattform nais.io.

I dag utvikler teamene masterdataløsninger som benyttes både i og utenfor NAV. Noen av disse er samfunnskritiske og felles for alle er at de benyttes av mange mennesker med høye forventninger til produktene. Du og  ditt team setter brukerens behov i fokus, dere er kreative og innovative samtidig som dere tar ansvar for produktene dere lager.

Dersom du er en utvikler som er mer enn middels opptatt av datadrevet utvikling vil vi gjerne snakke med deg! Vi ser etter deg som elsker å lære og utfordre, og samtidig forstår at god programvare krever godt håndverk og et øye for detaljer.

Vi tror den beste måten å møte fremtiden på er å skape den selv. Tør du skape det som betyr noe?

Arbeidsoppgaver

 • du vil inngå i et av våre produktorienterte team.
 • du vil sammen med teamet ha det tekniske ansvaret for en løsning og kontinuerlig forbedre denne.
 • du skriver enkel og selvforklarende kode som bidrar til å lage endringsdyktige systemer.
 • du skriver automatiserte tester fordi det er en naturlig del av utvikling.
 • du vil delta i sterke fagmiljøer innenfor ditt område, for både å lære og å lære bort.

Kvalifikasjoner

 • du må ha minimum 3 års høyere utdanning innenfor IT- og teknologifag, matematikk/statistikk eller annen relevant utdannelse, eller må kunne vise til relevant aktuell erfaring som utvikler de siste to årene.
 • du må ha jobbet med relevant Java, Kotlin eller Javascript utvikling minimum de siste 2 årene.
 • du må ha grunnleggende SQL kompetanse
 • du må ha erfaring med ulike databaseteknologier som PostgreSQL, Oracle, Elasticsearch, Mongo ell
 • applikasjonsplattformen vår er basert på Kubernetes. Du trenger ikke være en ekspert på Kubernetes, men du må ha kjennskap til bruk av Docker.
 • du må vise at du holder deg kontinuerlig oppdatert på teknologi.
 • du må ha erfaring i objektorientert programmering som er godt organisert og lettlest.
 • du må være kvalitetsbevisst i forhold til koden du leverer med hensyn på modellering , "clean code", overvåkning og testing.
 • du må ha erfaring med å jobbe i team som utvikler basert på smidige utviklingsmetodikk og kontinuerlige leveranser.
 • du må ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og klarer å formidle komplekse problemstillinger til ulike målgrupper. It is an absolute requirement that you are fluent in Norwegian, both written and oral.
 • vi ønsker at du har erfaring med modellering av avanserte SQL spørringer og dataprofilering
 • vi ønsker at du har kjennskap til Apache Kafka.
 • vi ønsker at du har erfaring som ledende utvikler f.eks. som "tech lead".
 • vi ønsker at du har kjennskap til frontend rammeverkene React eller Vue.
 • vi ønsker at du har kjennskap til konseptet rundt datamodellering

Egenskaper

 • du brenner for kompetansedeling og er faglig sterk, nysgjerrig, og sulten på å lære mer.
 • du samarbeider godt med andre for å finne den gode, enkle løsningen i et komplekst systemlandskap og gjennomfører det.
 • du kan se en problemstilling fra flere perspektiver.
 • du tar initiativ og er resultatorientert.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En sikker jobb i det offentlige Norges mest spennende miljø for utviklere. Vi er en IT-avdeling med engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget.
 • Stilling som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsnivå kr. 524 200 til kr. 848 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Anne Worren
Teamleder Registre
Telefonnummer: 996 49 416
Bjørn Frode Kvernstuen
Techlead Datajegerne og Team MFN
Telefonnummer: 940 58 685
Marit Flenstad Kruse
Kontorsjef Personal og styring
Telefonnummer: 902 27 322

Hvem er NAV?

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette