Utvikler

Stillingsbeskrivelse

I NAV har vi store ambisjoner. Vi leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker og forvalter kjernesystemene i ett av verdens beste velferdssamfunn. Nå står vi i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål. Vi styrker egen spisskompetanse og kapasitet på strategisk viktige områder, og tar større eierskap til utviklingsarbeidet. Vil du bli med å sette standarden for utviklingen av NAVs tjenester og løsninger? Nå har du muligheten. 

- Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør

I Norge har vi et Pensjonssystem som utbetaler over 320 milliarder kroner hvert år. Dette ble utviklet mellom 2006 og 2009, og vi skal nå i gang med å modernisere løsningen for å gjøre den rustet for fremtiden. I NAV sier vi at Livet er en strøm av hendelser , og i vårt arbeid med å modernisere pensjonssystemet legger vi disse hendelsene til grunn når vi utnytter kraften i nåtidens teknologiske løsninger. Livshendelser vil være grunnlaget for å bygge opp dataene i den enkeltes pensjon. Dette skal kombineres med en endringsdyktig applikasjonsarkitektur som tar inn over seg fremtidige pensjonsreformer.

Når vi nå bygger opp et nytt team for pensjonssystemet skal vi jobbe etter prinsipper for produktutvikling. Vi har som grunnfilosofi at vi kontinuerlig skal forbedre tjenestene vi utvikler for brukerne våre, samt forbedre teamets arbeidsprosesser og arbeidsmetodikk. Kontinuerlige leveranser blir brukt for å komme raskt fra idé til produksjon og skape gode feedback loops. Vi skal jobbe i tverrfaglige team med personer fra både forretning og IT, slik at vi får et helhetlig eierskap til tjenestene våre. 

Teknologisk har vi tatt i bruk Kafka, Kotlin og React, og benytter oss mye av mikrotjenester hvor det er relevant. Grunnmuren for alle våre nye applikasjoner innenfor pensjonsområdet er Nais, som er NAV sin Kubernetes-baserte applikasjonsplattform. Som team har vi stor teknologisk frihet, og velger den teknologien som er best egnet for enhver oppgave. Vi tenker stort, men starter i det små. Som utvikler i teamet vil du ha store muligheter for å påvirke retning og løsning når vi nå går i gang med moderniseringen.

Er du klar til å bli med oss for å lage et pensjonssystem verden aldri har sett maken til?

Arbeidsoppgaver

 • Din hovedoppgave vil være applikasjonsutvikling av pensjonsløsningene i NAV.
 • Du vil ha teknisk ansvar for flere løsninger og forbedre dem kontinuerlig over tid sammen med teamet.
 • Jobbe fullstack, eller med hovedvekt på back-end eller front-end.
 • Etablere korte feedback loops med våre brukere og levere brukerverdi kontinuerlig.
 • Du er med på å skape et sterkt fagmiljø innenfor dette området.
 • Du vil få store faglige utfordringer og muligheter til å utforme sentrale IT-løsninger i Norge.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, enten master- eller bachelorgrad. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du må ha erfaring fra moderne softwareutvikling med fokus på kontinuerlige leveranser og "cloud native" applikasjonsarkitektur.
 • Du må ha jobbet med relevant Java, Kotlin og/eller Javascript-utvikling minimum de siste 2 årene.
 • Du må være kvalitetsbevisst i forhold til koden du leverer med hensyn til modellering (DDD), "clean code", overvåkning og testing.
 • Du må ha erfaring med å jobbe i team som utvikler basert på smidige metoder og kan vise til gode resultater i dette arbeidet.
 • Du må ha gode norskkunnskaper.
 • Vi ønsker at du har erfaring som ledende utvikler f.eks. som "tech lead".
 • Vi ønsker at du har erfaring fra å splitte opp monolitiske applikasjoner.

Egenskaper

 • Du brenner for kompetansedeling og er faglig sterk, nysgjerrig, og sulten på å lære mer.
 • Du samarbeider godt med andre for å finne den gode, enkle løsningen i et komplekst systemlandskap og gjennomfører det.
 • Du kan se en problemstilling fra flere perspektiver.
 • Du tar initiativ og er resultatorientert.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Det vi mener er i ferd med å bli Norges mest spennende miljø for utviklere, med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget
 • Stilling som seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsnivå kr. 617 800 til kr. 848 800 For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%).
 • Sommertid (7 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter (aerobic, mensendieck, fotball, bordtennis, bowling, klatring, byvandring, holmenkollstafetten, skidag, med mer).
 • Godt utstyrt trimrom
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet
 • Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Jan Petter Nilsen
Teamleder
Telefonnummer: 948 70 346
Stig Øwre
Utvikling seksjonssjef
Telefonnummer: 934 33 203

Hvem er NAV?

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette