Utvikler programvare

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig en fast og en midlertidig stilling som overingeniør ved Forsvarets stasjon Varanger i Vadsø

Den midlertidige stillingen har varighet ut 2021 med mulighet for forlengelse. Stillingene har funksjon som utvikler.

Vi skal styrke vårt utviklermiljø og søker derfor etter nye medarbeidere som kan inngå i et team av utviklere. Våre nye utviklere må kunne jobbe selvstendig samtidig som de skal bidra med gode faglige løsninger innad i teamet. I tillegg skal du bidra med faglig veiledning og opplæring inn mot andre fagmiljøer. Har du lyst å ta del i en spennende jobbhverdag og liker utfordringer, er initiativrik og har god sosial kompetanse, søk da gjerne jobb hos oss.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave vil være å utvikle og prosjektere ny programvare, samt  vedlikehold av eksisterende programvare og datasystemer.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende fortrinnsvis innen teknisk naturvitenskaplige fag eller informatikk
  Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil, i særskilte tilfeller, 
  kunne kompensere for manglende formell utdanning utover lavere teknisk utdanning
 • Relevant erfaring med god resultatoppnåelse fra teknisk tjeneste med vekt på utvikling av programvare

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen teknisk naturvitenskaplige fag eller informatikk
 • Erfaring innen maskinlæring, fjernanalyse, design av GUI, SQL/NOSQL og applikasjonsutvikling
 • Linuxkompetanse.
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret for øvrig

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt (gjelder kun den faste stillingen), jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt
 • Gode språkkunnskaper i engelsk

Personlige egenskaper

Skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevner, ordenssans og initiativ vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) i lønnstrinn 62-70/ kr 552 800 – kr 640 200 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det tilstås et tillegg på kr 8000 brutto pr år. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.

Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden.

Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo og jobbe i Finnmark? Sjekk ut www.finnmark.no. Der finner du mye nyttig informasjon, blant annet om muligheter og økonomiske fortrinn.Forsvarets stasjon Varanger ligger i naturskjønne omgivelser utenfor Vadsø by, og har en moderne bygningsmasse med trivelig kantine og et variert velferdstilbud. Det finnes muligheter for leie av hytter og fritidsbåt. Bedriftsidrettslaget er aktivt innenfor ulike fritidsaktiviteter.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 78 95 70 19

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger