Utvikler med lidenskap for effektiv testing? Vi vil ha deg med i vårt agile team!

Utvikler til testautomatisering

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å skape fremtidens kraftmarked?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemer som har en innvirkning på vår felles hverdag. Spesielt nå, hvor "det grønne skiftet" er på manges lepper. Elhub vil være en av premissgiverne for en fornyelse av kraftmarkedet og dets muligheter. Strøm kommer ikke til å gå av moten, men hvordan vi muliggjør løsninger for kraftmarkedet er på tur inn i en rivende utvikling. For å støtte opp under en bransje hvor digitalisering er en muliggjører for store endringer søker vi deg som har en over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket som dette fører med seg.

Vi bygger opp et in-house utviklingsteam og ser etter både erfarne og nyutdannede som kan være med å bidra med ideer og å gjennomføre dem i samarbeid med våre eksisterende og erfarne team. Vi søker personer som setter pris på å være med i hele livssyklusen, fra idemyldring og problemidentifisering til gjennomføring og forvaltning. Vi er overbeviste om at vi får de beste resultatene av å la kompetente og nysgjerrige mennesker sitte sammen og ha ansvaret for en leveranse fra start til slutt.

Dette kan du bli med på fordi vi skal nå bygge et eget produkthus:

Vi skal rekruttere til flere team med ulik kompetanse innenfor IT. Utviklingsteamene våre vil organiseres med en miks av både unge og erfarne ressurser, og vil bestå av forretningseksperter, testere, tekniske testutviklere og utviklere. Som nyutdannet får du nytten av å jobbe med erfarne utviklere, som erfaren utvikler får du muligheten til å sette retningen på hvordan vi skal jobbe.

Du er genuint opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemet du jobber med hver eneste dag og har over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket dette fører med seg. Vi bygger opp et in-house utviklingsteam samt E2E testteam og ser etter både nyutdannede og deg som husker da Altavista var den beste søkemotoren. Du får være med fra design og testing helt til utvikling og drift av ny funksjonalitet i Elhub som et medlem av et kryssfunksjonelt utviklingsteam. Du vil tilhøre E2E testteamet og bidra med kvalitetssikring av løsningene ved å utvikle automatiserte tester. Vi mener bestemt at vi får de beste resultatene av å la kompetente og nysgjerrige mennesker sitte sammen og ha ansvaret for en leveranse fra start til slutt.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av automatiserte tester for markedsprosesser, beregninger og informasjonsutveksling av data i sluttbrukermarkedet for strøm
 • Tilgjengeliggjøre data for applikasjonstesting internt og eksternt
 • Teste ut ny teknologi for å forbedre applikasjoner og utviklingsmetodikk
 • Være med på å bygge opp fagmiljøet vårt og utveksle kunnskap med kolleger
 • Vi benytter Java og JavaScript i front-end, samt Sencha og React, med testing i Jest og Playwright. Back-end består av en serviceorientert arkitektur bygget på JVM/Oracleteknologi samt HBase og Spark, testing foregår med JUnit5 og KoTest (Kotlin). Til deploy og konfigurasjon benytter vi Ansible

Kvalifikasjoner:

 • Har erfaring som utvikler og med testautomatisering; Java, Kotlin, og eller Typescript/Javascript og/eller JUnit5 og KoTest
 • Er motivert til å jobbe i en DevOps-setting og ønsker å være med i hele verdikjeden fra analyse til leveranse
 • Ser fordelene ved å benytte oppførselsdrevet og testdrevet utvikling
 • Har en genuin interesse for teknologi og brennende engasjement for nytenking
 • Har et ønske om å være med å utvikle nyskapende og kreative løsninger
 • Behersker norsk eller engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Trives med gode faglige diskusjoner og ønsker å påvirke utviklerhverdagen
 • Du ser ting i en større sammenheng og har et langsiktig perspektiv
 • Du vil ha en utfordrende hverdag og er en dyktig problemløser
 • Du kommuniserer godt og evner å skape tillit
 • Du har gode samarbeidsevner, fokus på kontinuerlig læring og forbedring av utviklingsarbeid
 • Du våger å tenke nytt og utfordre det eksisterende
 • Du er nysgjerrig og har et ønske om å lære om kraftsystemet

Vi tilbyr:

 • Vi er åpne for å teste ny teknologi!
 • Du blir del av en enhet som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for ett mer digitalisert kraftsystem
 • Du vil bli en del av en enhet som kjennetegnes av kompetente og humørfylte medarbeidere
 • Du blir sentral i arbeidet med å endre driften av kraftsystemet til en mer automatisert hverdag
 • Du vil bli satt pris på, og vi ønsker å bidra til at du utvikler deg, både faglig og menneskelig

Elhub har et viktig samfunnsoppdrag og det er virkelig meningsfullt å gå på jobb når du vet at du jobber i et miljø som er en katalysator for innovasjon og utvikling i kraftbransjen i Norge. Denne bransjen er i rivende utvikling og Elhub's rolle er sentral og helt avgjørende for et velfungerende kraftmarked. Som "hub" er vi sentralt plassert som et nav ansvarlig  for at rett aktør, får rett informasjon til rett tid.

Vi i Elhub utvikler og forvalter en omfattende løsning. Store mengder data skal valideres og sjekkes og tusenvis av beregninger gjøres hver dag. Løsningen stiller svært høye krav til sikkerhet og ytelse. Nå skal vi modernisere vår løsning ytterligere og trenger derfor flere engasjerte og flinke folk med oss!

Her i Elhub møter du en uhøytidelig gjeng som brenner for det vi gjør. Vi har masse kompetanse og lærer nye ting hver dag. I Elhub jobber vi etter moderne prinsipper og har en flat struktur. Vi er et ungt selskap med mye pågangsmot som er stolte over hva vi har fått til. Selv om vi er opptatt av resultater, vet vi at det er utviklingen bak resultatene som er det viktigste .Gode resultater er en konsekvens av den utviklingen vi har. Når vi sammen skaper grobunn for utvikling og samarbeid gir dette motivasjon for å prøve nye ting. Vi håper du vil se på Elhub som det stedet der du kan utvikle deg videre.

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Petersen
Seksjonsleder
Jan Magne Strand
Seksjonsleder Utvikling
E-postadresse: jan.strand@statnett.no

Hvem er Elhub AS / Statnett SF?

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF.

Elhub er energibransjens absolutt største IT-prosjekt, som utvikler og drifter den regulerte sentrale datahuben for målerverdier og markedsprosesser i det norske strømmarkedet.

Elhub skal bidra til effektive løsninger for informasjonsutveksling i strømmarkedet og legge til rette for effektive forretningsprosesser mellom aktørene ved å håndtere leverandørskifter, anleggsovertagelse og oppstart av kraftleveranse. Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måledata og kundeinformasjon, samt beregne underlag for avregning og avviksunderlag.

Vår visjon er å bidra til å utvikle Europas mest effektive kraftmarked og er således en viktig brikke på veien mot et grønnere samfunn.

Les mer om Elhub AS / Statnett SF og se flere ledige stillinger