Utvikler IMINT med interesse for å lære nye verktøy og metoder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Etterretningstjenesten søker etter en selvstendig utvikler med interesse for ny teknologi til utviklingen av verktøy og web-baserte løsninger.

Du må gjerne ha kjennskap til deler av vår stack, men evne og interesse for å lære nye verktøy og metoder er viktigere. Du vil få mulighet til å påvirke hvilke teknologier vi benytter og bidra i vår satsning på maskinlæring.

Som utvikler hos oss vil du få mulighet til å jobbe tett på brukere og utøvelsen av etterretningsfaget. Du vil også få god kjennskap til disiplinen IMINT (Imagery Intelligence) og innsamlingsmiljøet i Etterretningstjenesten. IMINT er en etterretningsdisiplin som baserer seg på informasjon fra bilder og film. 

Dersom du har jobbet med spennende prosjekter tidligere ønsker vi at du forteller litt om disse. Legg gjerne med link til spesifikke prosjekter på f.eks. GitHub. 

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, utvikle, implementere og tilpasse teknologi for strukturering og analyse av data
 • Utvikle løsninger for tilgjengeliggjøring av data. Dette inkluderer web-baserte løsninger

Kvalifikasjoner

Krav til stilling som overingeniør:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende fortrinnsvis innenfor teknisk, matematiske eller naturvitenskapelige fag. Lang, relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra minimum et av områdene under:
 • Programmering til Windows og/eller Unix
 • Objektorientert programmering i språk som f. eks. C#, C++ eller Java
 • Bruk av databaser som f. eks. MySQL
 • Scripting for å automatisere og forenkle arbeidsoppgaver (f. eks. Python)

Krav til stilling som senioringeniør: 

 • Mastergrad fortrinnsvis innen tekniske, matematiske eller naturvitenskapelige fag. Lang, relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelor
 • Erfaring med programmering til Windows og/eller Unix
 • Erfaring med objektorientert programmering i språk som f. eks. C#, C++ eller Java
 • Erfaring med bruk av databaser som f. eks. MySQL
 • Erfaring med og bruk av scripting for å automatisere og forenkle arbeidsoppgaver (f. eks. Python)

Ønskelig formalkompetanse:

 • Mastergrad innen relevant fagområde

Ønskelig erfaring med:

 • Bruk av versjonskontroll
 • Utvikling av web-baserte løsninger
 • Utvikling av enkle og oversiktlige dashboards
 • Bruk og oppsett av API
 • Containerteknologi som f. eks. Docker og Kubernetes
 • Enhetstesting
 • CI og CD med verktøy som f. eks Jenkins eller Travis
 • Bruk av virtuelle maskiner

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse

Stillingen er underlagt beordringsplikt jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • Du jobber godt selvstendig
 • Du kan selv identifisere og løse problemer
 • Du er nysgjerrig på ny teknologi, og ønsker utvide ditt repertoar
 • Du har gode fremstillingsevner på både norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør eller overingeniør avhengig av kompetanse. 
 • Stilling: Overingeniør (kode 1087)
 • Lønn: kr 552 800 – 640 200/lønnstrinn 62-70 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Eller

 • Stilling: Senioringeniør (kode 1087)
 • Lønn: kr 615 900 - 704 900 /lønnstrinn 68-75
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Oppstartsdato anslås å være rundt 1. august 2020.

Etterretningstjenesten ønsker å rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Alle søkere blir vurdert likeverdig, så lenge de innfrir kravene tjenesten har. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 4456

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger