Utvikler frontend/fullstack

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Du vil jobbe med utvikling og drift av Meteorologisk Institutts ulike frontendløsninger og tilhørende webtjenester, for tiden basert på React, Java EE / JSF og Go.

Dine første arbeidsoppgaver vil være i prosjekter som skal bygge innsynsløsninger til våre historiske observasjonsdata (klimaservicesenter.no), ny innsynsløsning for våre kommersielle produkter for offshore og energibransjen, et helt nytt visualiseringsverktøy for ekspertbrukere og i utvikling av løsninger til statlige samarbeidspartnere (halo.met.no). Du vil også bidra til 2. og 3. linje drift av tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og drift av Linux-baserte webtjenester
 • Kommunikasjon og samarbeid med brukere og kunder
 • Installere, konfigurere, automatisere, teste, overvåke, feilrette og kapasitetsplanlegge tjenester
 • 2. og 3. linje drift av tjenester som skal fungere 24/7
 • Team-arbeid, deltagelse i prosjekter

Kvalifikasjonskrav

 • Programmeringskunnskap i React, Java eller Go
 • Erfaring med å utvikle og drifte containerbaserte applikasjoner
 • Evne til å sette seg inn i ny teknologi, oppgaver og komplekse problemstillinger
 • Utdanning på universitets- eller høgskolenivå innen informatikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid, på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Erfaring med følgende vil bli tillagt vekt
  • Utvikling og drift mot web-, applikasjons- og databasetjenester i Linux
  • Utvikling og drift av robuste løsninger og løsninger med høy ytelse
  • Automatisert bygging, testing og deployment
  • Har oppnådd resultater innen drift og utvikling i team
  • Smidig arbeidsmetodikk, DevOps
  • Java EE og JSF
  • HTML5, CSS og jQuery
  • Klienter for interaktive kart, for eksempel OpenLayers
  • PostgreSQL, Ansible, Maven

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i et bra teknologisk miljø
 • Trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet
 • Lønn som over-/senioringeniør (1087/1181) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn for tiden kr 508 800 – 623 900 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som har gode pensjons- og boliglånsordninger
 • Sentrumsnært arbeidssted på Blindern/Forskningsparken i Oslo, nær knutepunkt for trikk og T-bane
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Tilleggsinformasjon

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Audun Christoffersen, audun.christoffersen@met.no - tlf. 99 04 05 24.

Kontaktpersoner

Audun Christoffersen
Avdelingsleder

Hvem er Meteorologisk institutt?

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.