Utvikler for skyplattform

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

IT i Statens vegvesen

Statens vegvesen har landsdekkende IT med over 300 medarbeidere over hele landet. Etatens spennende og fremtidsrettede ansvarsoppgaver knyttet til vei, trafikanter og kjøretøy innebærer et stort behov for IT-medarbeidere med solid kompetanse og teknologiforståelse.

 Statens vegvesen satser tungt på digitalisering og ny teknologi innenfor områder som mobilitet, ITS, sensorteknologi og selvbetjeningsløsninger. Vi har kommet langt i å utvikle automatiserte plattformer som understøtter smidige utviklingsmetoder/DevOps. Nå satser vi videre og søker deg som har lyst til å være med i teamet for videreutvikling av vår interne skyplattform (PaaS). 

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Som utvikler for skyplattform hos oss jobber du i et spennende kompetansemiljø, sammen med utviklere og arkitekter, med videreutvikling og vedlikehold av vår interne Sky-/Kubernetes og Dockerbasert plattform. Arbeidsoppgavene omfatter også spesifisering og estimering, design av løsning, testing og dokumentasjon.  Du vil få store faglige utfordringer og muligheter til å utforme etatens sentrale infrastruktur og løsninger. Du vil være med på å videreutvikle det sterke fagmiljøet vi allerede har. Stillingen er lokalisert i Skien/Drammen/Oslo. 

Kvalifikasjonskrav

IT-utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Videre vil vi legge vekt på:

 • erfaring fra softwareutvikling, helst med fokus på kontinuerlige leveranser og automatisering av infrastruktur 
 • erfaring fra arbeid med Java, og helst Golang siste to år  
 • kvalitetsbevissthet i forhold til koden du leverer; modellering (DDD), "clean code", overvåking og testing
 • erfaring som utvikler i team basert på smidige metoder
 • erfaring som ledende utvikler, f. eks. som "tech lead" er ønskelig 
 • bred kunnskap om utviklingsspråk/-rammeverk, applikasjonsservere, databaser og integrasjonsplattformer 
 • god kjennskap til muligheter innenfor skyplattformer, fortrinnsvis OpenShift, Kubernetes og Docker 
 • kjennskap til muligheter og teknologi innenfor automatisert integrasjon og installasjon 
 • erfaring med tjenesteorienterte arkitekturer basert på SOAP- eller REST-prinsipper, mikrotjenestearkitekturer 

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 19.05.2019.

Har du spørsmål ifm. utfyllinga av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Claes Åge Johansen
Kontorleder
Telefonnummer: 970 64 254

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger