Utvikler dialog- og relasjonshåndtering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I NAV har vi store ambisjoner

Vi leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker og forvalter kjernesystemene i ett av verdens beste velferdssamfunn. Nå står vi i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål. Vi styrker egen spisskompetanse og kapasitet på strategisk viktige områder, og tar større eierskap til utviklingsarbeidet.

"Vil du bli med å sette standarden for utviklingen av NAV sine tjenester og løsninger? Nå har du muligheten." - Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør

NAV har nylig kjøpt lisenser for bruk av dialog -og relasjonshåndteringsplattformen Salesforce. Nå trenger vi engasjerte og motiverte medarbeidere for å tilrettelegge plattformen slik at våre produktteam kan ta den i bruk for å utvikle nye tjenester. Vi skal lage løsninger for en effektiv og god dialog, i tråd med brukernes og medarbeidernes forventninger. Vårt mål er å levere verdi ut til alle vi jobber for og med.

Vi ser etter deg som ønsker å levere gode tjenester raskt, som former egne arbeidsoppgaver og setter retning i krevende utviklingsoppdrag. Du er nysgjerrig, og ønsker å lære å utvikle deg faglig. Som en forberedelse til denne søknaden har du kanskje sjekket ut Salesforce sine Trailheads? :)

Teamet du blir en del av har som mål å utvikle enkle og brukervennlige tjenester for de andre produktområdene i NAV, slik at de kan levere sine produkter raskt og autonomt. Du skal bidra til å holde plattformen tynn og endringsdyktig samtidig som du skal kunne veilede andre team til hvordan de best kan benytte plattformen.

Vi er stolte av den transformasjonen vi har startet på. I denne videoen kan du se hva vi har gjort så langt https://vimeo.com/344976926. Vil du være med på den videre ferden?

Velkommen til et stort og spennende teambasert utviklings- og forvaltningsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • jobbe i et smidig, tverrfaglig plattformteam
 • implementere, konfigurere og tilpasse plattformen og ulike tjenester
 • Sikre riktig, god og hensiktsmessig integrasjon mellom Salesforce og andre standard eller egenutviklede løsninger på forskjellige teknologier
 • være en faglig pådriver og støtte til teamene som skal ta i bruk plattformen

Kvalifikasjoner

 • du må ha høyere relevant utdanning - enten Master- eller Bachelor-nivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • ønskelig med kjennskap til konfigurering og tilpassing av SaaS plattformer. For seniorrådgiver kreves minimum 3 års erfaring
 • har erfaring med kontinuerlige systemleveranser og smidig metodikk
 • det er en fordel om du har kjennskap til tilgangskontroll og sikkerhet i SaaS plattformer
 • har kjennskap til APEX og database SOQL, HTML5, CSS3 og JavaScript, Lightning Components, React, Flow, Git eller IntelliJ
 • du har gjerne erfaring med integrasjon, deriblant REST med ulike tokens (JWT)
 • ønskelig med sertifisering som Salesforce Certified Platform Developer-sertifisering. Om du ikke har dette, legger vi til rette for at du kan gjennomføre denne sertifiseringen i løpet av de 6 første månedene
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • du er god til å formidle komplekse problemstillinger til ulike målgrupper og veilede andre
 • du er god til å sette deg inn i komplekse problemstillinger, ny teknologi og arkitektur og finner enkle løsninger på komplekse problemstillinger
 • du er faglig nysgjerrig, brenner for kompetansedeling og evner å oppmuntre medarbeidere til å lære sammen
 • du har en høy grad av selvstendighet og ansvarsfølelse, får ting gjennomført og er en god veiviser for andre
 • du mester kunststykket å omsette ideer til utvikling

Vi tilbyr

 • en sentral rolle i det vi mener er i ferd med å bli et av landets fremste og mest spennende IT-miljø
 • meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget
 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • vi vil at du skal bli bedre på faget ditt, derfor har vi hele tiden fokus på å bygge din kompetanse og utvikle deg
 • lønnes fra kr. 555 100 til kr. 860 300 i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter 
 • sommer- og vintertid (sommer 7 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

Kontaktpersoner

Marek Zielinski
Teamleder
Mobil: 900 66 009
Rana Imran Tariq
Kontorsjef

Hvem er NAV?

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.