Utstyrsplanlegger for forsknings- og undervisningsfunksjoner

Utstyrsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det ønskes medarbeidere med gode kunnskaper om vitenskapelig utstyr/forskningsutstyr fra universitet, sykehus eller leverandørmarkedet. Erfaring med prosjektledelse eller kunnskap om offentlige anskaffelser er en fordel.

Kontaktpersoner

Arild Johansen
Seniorrådgiver
Mobil: 913 68 881
Kjetil Haugen
Daglig leder
E-postadresse: kjetil@nosyko.no

Hvem er Nosyko AS?

Nosyko er et rådgivningsfirma med base i Oslo. Nosyko gjennomfører blant annet prosjektledelse, utredninger, funksjons- og utstyrsplanlegging/programmering, anskaffelser og mottak av utstyr. Firmaet ble etablert i 1970 og har deltatt som rådgivere i en rekke store byggprosjekt som nytt Rikshospital, Ahus, St.Olavs Hospital, Prosjekt nytt østfoldsykehus, ny A-fløy til UNN, Nordlandssykehuset i Bodø/Vesterålen, nytt operahus i Bjørvika, nytt institutt for informatikk (UIO).

Nosyko deltar for tiden som rådgivere i prosjekter som Livsvitenskapsbygget på Blindern i Oslo, Campus Ås, ny legevakt i Oslo ved Aker sykehus og nytt sykehus i Drammen og har behov for flere medarbeidere.