Utreder til prosjektutvikling av store utbyggingsprosjekter

Prosjektleder tidligfase

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen stillingen tilhører skal planlegge og gjennomføre etatens store investeringsprosjekter. De er primært innen vannbehandling, avløpsrensing, vannkilde, tunnel og store tiltak på stamnettet med tilstøtende anlegg, slik som høytrykkspumpestasjoner og høydebassenger. Stillingen innebærer å være prosjektleder for arbeid i den tidlige fasen av våre prosjekter. Det dekker utredninger, planarbeid og prosjektarbeid som leder frem til bevilgning for prosjektgjennomføring. Tidligfasearbeid omfatter også konseptvalgutredninger og forprosjekt og kan involvere samarbeid med nabo kommuner og andre etater i Oslo. I tiden fremover vil det være særlig arbeid med forbedringsprosesser av avløpsløsninger og reservevann det vil være fokus på.

Arbeidsoppgaver

 • Opprette og utarbeide konseptvalgutredninger for store og komplekse prosjekter
 • Gjennomføre forprosjekt og lede team med interne og eksterne medarbeidere
 • Etablere prosjektmål og gjennomføringsplan 
 • Utvikle ideer til nye prosjekter 
 • Utarbeide styringsdokumenter
 • Gjennomføre selvstendige prosjektutredninger

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå, men fortrinnsvis på master- / sivilingeniørnivå innenfor Vann- og avløpsteknikk
 • Minimum 3 års relevant erfaring fra tekniske utredningsoppgaver
 • Det er en fordel med prosjektledererfaring fra tekniske utredningsoppgaver
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Må tilfredsstille krav til sikkerhetsklarering på nivå Konfidensielt 

Personlige egenskaper

 • Evner å jobbe tverrfaglig og tverretatlig
 • Positiv, løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Selvstendig med god gjennomføringsevne
 • Takler høyt tempo i perioder med mye aktivitet
 • Evner å kommunisere tydelig og formidle et klart budskap

Vi tilbyr

 • Arbeid i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende stilling i et høyt kompetent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Hytter til utlån i marka.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen er plassert i Avdeling store utbyggingsprosjekter og rapporterer til seksjonsleder. Årslønn fra kr. 723 900 til kr. 849 500 avhengig av erfaring og kompetanse

Kontaktpersoner

Vegard Veierød
Fung.avdelingsdirektør
Telefonnummer: 23 44 06 52
Mobil: 917 91 250

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger