Utfordrende direktørstilling for deg som er opptatt av morgendagens IT!

IT direktør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å lede IT-området i Sporveien på teknologireisen fra gammelt til nytt?

Sporveien søker etter IT-direktør til å lede vårt samlede IT-miljø/datasentral (drift, forvaltning, utvikling). Området har 45 årsverk fordelt på drift, forvaltning og utvikling, service-desk og prosjektledelse. Stillingen rapporterer til konserndirektør økonomi/finans (CFO).

Vi søker etter deg som har bred erfaring med transformering av IT-miljøer fra gammelt til nytt. Du er drifts- og utviklingsfokusert og opptatt av å skape resultater. Du er faglig sterk og oppdatert på trender og utvikling innenfor fagområdet. Du har evne til å se helhet og skape verdi for forretningen som kunde. Du er analytisk og systematisk og stimuleres av at det stilles krav til helhetsforståelse, faglig styrke og leveringsevne. Du er glad i å lede organisasjoner i endring og god til å få medarbeiderne med deg.

Sporveien har store ambisjoner innenfor digitaliseringsområdet – digitalt målbilde skal realiseres gjennom oppgradering og utvikling og IT-området skal drifte gammelt og nytt med høy kvalitet og effektivitet. Vi holder på å oppdatere vår nettverksinfrastruktur for å møte nye utfordringer og flere av våre sentrale områder skal driftes på nye plattformer fremover.

Arbeidsoppgaver

 • Lede konsernets IT-drift, forvaltnings og utviklingsmiljø
 • Ansvarlig for leverandørstyring og avtaleoppfølging
 • Ansvarlig for leveranser (SLA) av IT-tjenester til forretningen
 • Ansvarlig for helhetlig arkitektur for konsernets system-/applikasjonsportefølje
 • Budsjett og personalansvar

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå
 • Erfaring fra tilsvarende funksjon i større selskap
 • Minimum 7-10 års erfaring fra ulike roller innenfor område
 • God virksomhetsforståelse
 • Evne til å se sammenheng mellom IT og forretning, pådriver i automatiserings- og digitaliseringsprosesser, god formidler av teknologiens rolle/muligheter
 • Kunnskap om utviklingstrender innenfor teknologiområder som sky, programvare, digitalisering, automatisering, AI mm.
 • Erfaring med LEAN/smidigmetodikk.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • God forretningsforståelse
 • Analytisk, strategisk og strukturert
 • Resultatorientert
 • Løsningsorientert, selvgående og initiativrik
 • Relasjonsskapende og kommuniserer godt med mennesker på ulike nivåer i organisasjonen
 • Du er Pålitelig, Engasjert og Samhandlende

Hvorfor Sporveien

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Marianne Vik, CFO - telefon 907 39 750.
En kortfattet søknad og CV registreres via vårt elektroniske rekrutteringssystem innen 02.08.2020. Søknader vil bli behandlet forløpende.

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
HR/Rekruttering
Mobil: 975 96 270
Marianne Vik
CFO
Mobil: 907 39 750

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance og Eiendom.

Det er 153 ansatte i konsernsenteret.