Utadrettet jobb med å forebygge flom- og skredskader og bidra til god vassdragsforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til vårt kontor i Tønsberg søker vi deg som har kompetanse innen kommunal arealplanlegging. Du må også gjerne ha kompetanse eller erfaring innen flom- og overvannshåndtering. 

Du vil få en utadrettet jobb med sammensatte faglige utfordringer. Både med behandling av konkrete planer etter plan- og bygningsloven og veiledning og opplæring av kommunene i å innarbeide hensyn til naturfarer, og til vassdrag- og energianlegg i kommunale arealplaner.

NVE bistår kommunene med å ta hensyn til flom- og skredfare, vassdragsmiljø og energianlegg i arealplanleggingen. Det er viktig for oss å yte god service til kommunene i disse sakene. Nylig har vi også fått i oppgave å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom god arealplanlegging. En rekke hendelser og økt fokus gjør dette til et spennende fagfelt i rask utvikling. Det er høy utbyggingsaktivitet i regionen med tilsvarende aktivitet innen arealplanlegging i kommunene. 

Ved NVEs regionkontor i Tønsberger vi ca. 30 ansatte i et bredt, tverrfaglig miljø. Du vil komme til et entusiastisk og inkluderende arbeidsmiljø og inngå tverrfaglige team. Region Sør omfatter fylkene fra Buskerud til Rogaland.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle og gi uttalelser til kommunale arealplaner innen NVEs ansvarsområder
 • Bidra i NVEs arbeid med flom- og overvannsspørsmål
 • Informasjon og opplæring av kommunene på de aktuelle fagfeltene
 • Bidra i utvikling av NVEs arbeid med arealplanlegging
 • Bidra i beredskapssituasjoner

Jobben vil innebære noe reisevirksomhet 

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevante fagfelt ift. arealplanlegging fra universitet eller høyskole
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B

Ønskelige/fordelaktige kvalifikasjoner

 • Erfaring innen ett av de relevante fagfeltene; arealplanlegging, flomhåndtering, overvannshåndtering
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med bruk av GIS

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert
 • Kan både jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å skape tillit og til å finne gode løsninger
 • Du har interesse for kunnskapsdeling og trives med formidling av faget

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver med stor samfunnsmessig betydning og gode utviklingsmuligheter
 • Et sterkt, aktivt og bredt sammensatt fagmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn innenfor spennet 460 000 – 700 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver ev avdelings-/over-/senioringeniør (1407/1434/1364 ev. 1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Generell informasjon 

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk. 

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Sverdrup
Regionsjef
Heidi Mathea Henriksen
Senioringeniør
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger