IT-ingeniør (overingeniør)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har ledig 100% fast stilling som IT-ingeniør.

Stillingen inngår i en IT-gruppe på tre personer med totalansvar for IT, teletjenester og elektroniske undervisningsmidler ved institusjonen.

I tillegg til tjenester til UNIS, leveres det også til en viss grad tjenester til andre aktører i Forskningsparken på Svalbard.

IT- gruppa er også ansvarlig for drift av print/kopi/skanner-løsning, samt drift av audio/video (AV) utstyr.

Stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Office 365 administrasjon generelt
 • Office 365 Security, Compliance, Azure AD, Identity Management og Sharepoint
 • Være en pådriver i videreutviklingen av IT ved UNIS
 • Kunne bistå i generell brukerstøtte ved behov

Kvalifikasjonskrav

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høgskole- eller universitetsutdanning og relevant arbeidserfaring
 • God kompetanse i Office 365 administrasjon. Sertifisering er en fordel, men ikke et krav
 • Spisskompetanse på ett eller flere områder i Office 365 som Security, Compliance, Identity and Access Management, SharePoint og Azure AD
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Godt humør og god arbeidskapasitet
 • Utadvendt holdning med gode samarbeidsevner
 • Nysgjerrig og interessert i ny informasjonsteknologi

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Teknisk infrastruktur

Vi bruker mye teknologi fra Microsoft og Cisco. Nettverket er basert på Cisco. Alt av lokale servere er virtualisert og består av Windows Server med Cisco HyperFlex og Microsoft Hyper-V som plattform. Vi har ca. 170 Windows 10 klienter med Office 365. Det er trådløst nettverk i hele Forskningsparken for både data og IP telefoni (Cisco aksesspunkter).

Sentrale programvareløsninger hos oss:

Microsoft 365, Windows Server, Public 360, Agresso, MS SQL, Cisco DNA Center, Cisco ISE, Cisco Webex, Uniflow, TimeEdit og Veeam

Vi tilbyr

UNIS tilbyr en utfordrende og variert stilling i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Arbeidsoppgavene er allsidige og spenner over et bredt kompetanseområde, noe som krever evne til raskt å kunne tilegne seg ny kunnskap og ha gode basisferdigheter.

Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalt reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen, tilskudd til feriereise og tjenestebolig.

Tilsetting som 1087 overingeniør i statens regulativ, avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende kr. 34 560,- pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8,2 %.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til IT-leder Kjell Ivar Haugnes, e-post: kjellh@unis.no, telefon: +47 414 09 257

Det er mulig å be om å få navnet / søknaden unntatt offentligheten i hht offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet å få mulighet til å trekke søknaden.

Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bl.a. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Kontaktpersoner

Kjell Ivar Haugnes
IT-leder
E-postadresse: kjellh@unis.no

Hvem er UNIS - Universitetssenteret på Svalbard ?

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi.

All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.