Undervisningsstilling i KEM-/VVS-fag

Undervisningsstilling i KEM-/VVS-fag

Vil du være med å utdanne fagskoleingeniører som skal bygge landet for vår neste generasjon? Fagskolen Innlandet har ledig stilling som faglærer innen KEM-/VVS-fag fra 1. mars 2019.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som

 • har variert erfaring fra arbeid som rådgivende ingeniør VVS og/eller fra entreprisegjennomføring av VVS-prosjekter
 • liker å kommunisere med voksne studenter
 • er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet
 • er ryddig og strukturert
 • har gode generelle datakunnskaper og erfaring fra bruk av VVS-simuleringsprogrammer og 3D-modellering

Vi tilbyr

 • godt arbeids- og fagmiljø med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • fleksibilitet i arbeidstid og belastning
 • voksne og motiverte studenter
 • moderne lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • mulighet til faglig fordypning og faglig samarbeid
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • øke undervisningskapasiteten innen fagområdene VVS/klima, energi og miljø i bygg (KEM)
 • behov for oppdatert kompetanse på VVS-automasjon og sentral driftskontroll i bygninger
 • øke kapasiteten på prosjekteringskompetanse for sanitær-, varme- og luftbehandlingsanlegg med kjøling, termisk og fornybar energi – energiproduksjon og distribusjonssystemer er del av dette
 • 100 % fast stilling
 • ledig fra 1. mars 2019

Arbeidsoppgaver

 • undervisning innen fagområdet KEM/VVS og FDV
 •  bidra til at planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen er i samsvar skolens kvalitetssystem, våre studieplaner og aktivitetsplaner gjennom teamarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • god og variert praksis innen nevnte fagdisipliner med formalkompetanse på sivilingeniør-/masternivå eller ingeniør-/bachelornivå
 • pedagogisk utdanning er ønskelig, man kan kompletteres senere i samarbeid med skolen

Søknad

Les mer om leder- og undervisningsstillinger i videregående skole: www.oppland.no/Generelle-vilkar. 

Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din.

Kontaktpersoner

Anne Jørgensen Rørvik
Avdelingsleder
Mobil: 913 65 984
Trond Eftedal
Avdelingsleder
Mobil: 905 26 744

Hvem er Fagskolen Innlandet - Oppland og Hedmark fylkeskommune -?

 

Fagskolen Innlandet drives av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og er en av landets største offentlige fagskoler med ca. 1000 studenter og 55 lærere.

Skolen tilbyr studier innen tekniske fag, helsefag og økonomi- og ledelsesfag. Fagskolen har heltids, deltids og nettstøttede studietilbud.

Fagskolen Innlandet ligger på Campus Kallerud sammen med Høgskolen i Gjøvik og flere innovative bedrifter. Fagskolen er en del av et større kompetansemiljø og samarbeider med næringslivet i området.

Skolen har moderne og trivelige lokaler, godt utstyrte undervisningsrom og egen kantine.

Fagskolen Innlandet har en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, mot og vilje til kontinuerlig læring.