Underdirektør drift og vedlikehold

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg har ledige stillinger som underdirektør for drift og vedlikehold i område Oslo og i område ØstI område Oslo søker vi en underdirektør med ansvar for drift og vedlikehold av regjeringskvartalet. Denne porteføljen består pr i dag av ca. 270 000 kvm/BTA, men er en portefølje i stadig endring. I forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal vil årene fremover være både spennende og utfordrende. Vi søker en omstillingsdyktig person som også liker struktur. Vedkommende må kunne sikkerhetsklareres til minimum konfidensielt nivå.Underdirektøren i område Øst vil få ansvar for drift og vedlikehold av eiendommer på Romerike og i Kongsvinger. Porteføljen består av blant annet av spennende eiendommer som Eidsvollsbygningen, Justervesentet, fengsler, trafikkstasjoner, barneverninstitusjoner og tollstasjoner. Vi søker etter en inspirerende, strukturert og omstillingsdyktig leder som motiveres av å oppnå gode resultater.Underdirektørenes ansvar er å etablere og gjennomføre effektiv drift og vedlikehold i tildelt portefølje. Underdirektørene har personalansvar for driftspersonell ute på eiendommene, og inngår i områdedirektørens ledergruppe. De rette kandidatene har evnen til å motivere, være modige og fleksible, evner å se helheten, oppnå gode resultater og representere Statsbygg på en god måte.Arbeidssted for begge stillingene vil være Statsbyggs hovedkontor i Oslo. Noe reising må påberegnes.

Arbeidsoppgaver

Lede et driftsteam for eiendommer innenfor et geografisk område, herunder

 • Delegere arbeidsledelse
 • Sørge for kontinuerlig forbedring ved å ta i bruk teknologi og nye driftsformer 
 • Identifisere behov for vedlikeholdstiltak 
 • Planlegge og styre utførelsen av drift og vedlikehold i henhold til budsjett, regelverk   og krav til bruk av teknologi og nye driftsformer
 • Ansvar for å følge opp og rapportere på HMS, SHA og internkontroll for egen portefølje
 • Resultatansvarlig for tildelt drifts- og vedlikeholdsbudsjett
 • Utarbeide innspill til vedlikeholdsplan og budsjettprosessen
 • Ivareta lokal kundedialog i samarbeid med Eiendomsavdelingen
 • Sikre at DV-teamets medarbeidere individuelt og samlet har rett kompetanse, samt sørge for god ressursutnyttelse
 • Ansvar for inngåelse og oppfølging av avtaler for teknisk drift og vedlikehold
 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen jus/økonomi/ingeniørfag/tekniske fag
 • Relevant erfaring fra eiendomsforvaltning/drift og HMS er ønskelig
 • Ledererfaring og erfaring fra kunderettet virksomhet vektlegges
 • Fordelaktig med kjennskap til prosjektoppfølging 
 • God teknisk og økonomisk forståelse   
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne   

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • Omstillingsdyktig
 • Strukturert 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Meget spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes som underdirektør, stillingskode 1059, for tiden fra kr 700 000 – 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes

Kontaktpersoner

Julija Jurin
områdedirektør Oslo
Telefonnummer: 40 020 964
Rune Solheim
områdedirektør Øst
Telefonnummer: 412 19 085

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger