Underdirektør drift og vedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg har en ledig stilling som underdirektør for drift og vedlikehold. Underdirektøren har ansvar for å etablere og gjennomføre effektiv drift og vedlikehold av eiendommene i tildelt portefølje. For tiden vil dette være eiendommer i Telemark fylke. Kontorsted vil være Porsgrunn, men en del reising må påregnes. Underdirektøren har personalansvar for driftspersonale ute på eiendommene og inngår i områdedirektørens ledergruppe. Den rette kandidaten har et sterkt kundefokus, god økonomiforståelse og forståelse for seriøsitet i byggebransjen.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede et driftsteam for eiendommer innenfor et geografisk område
 • Sørge for kontinuerlig forbedring ved å ta i bruk teknologi og nye driftsformer
 • Identifisere behov for vedlikeholdstiltak
 • Planlegge og styre utførelsen av drift og vedlikehold i henhold til budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nye driftsformer
 • Ansvar for å følge opp og rapportere på HMS, SHA, miljø og internkontroll for egen portefølje
 • Resultatansvarlig for tildelt drifts- og vedlikeholdsbudsjett
 • Ivareta lokal kundedialog i samarbeid med eiendomssjef
 • Sikre at teamets medarbeidere individuelt og samlet har rett kompetanse, samt sørge for god ressursutnyttelse
 • Ansvar for inngåelse og oppfølging av avtaler for teknisk drift og vedlikehold for egen portefølje, samt delta i anskaffelsesprosesser for avdelingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis ingeniør, arkitekt eller master i eiendomsutvikling og -forvaltning
 • Søkere med relevant bachelorutdanning kombinert med lang og relevant erfaring kan bli vurdert
 • Relevant erfaring fra eiendomsforvaltning og kunderettet virksomhet vektlegges
 • Fordel med god kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser
 • Ledererfaring, herunder erfaring med personalledelse, er ønskelig
 • Fordel med erfaring fra drift og vedlikehold av bygg
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT-verktøy er nødvendig, gjerne erfaring med FDV-systemer
 • God kunnskap om HMS, SHA, miljø og biologisk mangfold vil vektlegges

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper
 • God gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Initiativrik, omstillingsdyktig og positiv
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Meget spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Stillingen lønnes som underdirektør, stillingskode 1059, for tiden fra kr 675.000,- til kr 775 000.- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordningerArbeidssted er ved Statsbyggs kontor i Porsgrunn

Kontaktpersoner

Jan Dyre Vaa
områdedirektør
Telefonnummer: 93 468 698

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger