Underdirektør analyse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppgrad som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. 

Vi søker deg som har helhetsoversikt og kunnskap om fagområdene masseødeleggelsesvåpen, våpenteknologi og eierskapsinteresser som har interesse for analyse, systematisering og utvikling.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave:

 • Utvikle, lede og analysere fagområdene masseødeleggelsesvåpen, våpenteknologi og eierskapsinteresser
 • Kvalitetssikring av produksjon og metode innenfor fagområdene
 • Representere internt, eksternt, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang erfaring med god resultatsoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå
 • Relevant sikkerhets- og forsvarspolitisk og/ eller fagmilitær kompetanse
 • Ledererfaring (relevant ledererfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell personalledelse)

Ønskelig krav:

 • Etterretningsrelatert tjenesteerfaring
 • Utdanning innen organisasjon og ledelse
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. Forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. det medfører til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • Meget gode lederegenskaper
 • Meget god evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Meget god vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Meget god evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert holdning

Vi tilbyr

Stilling: Underdirektør

Lønn: kr 817 000 - 887 000 (lønnstrinn 80-83) i henhold til Statens Hovedtariffavtale

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger