Tverrfaglig arbeidsplanlegger

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Vil du jobbe som tverrfaglig arbeidsplanlegger i et tidvis hektisk, men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling? Tverrfaglig arbeidsplanlegger har ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner mellom de ulike faggruppene og mellom banesjefsorganisasjonen og prosjektenheten. Stillingen inngår i banesjefens administrative støttestab og skal bidra til å oppnå felles resultatmål innen sikkerhet, oppetid, økonomi og dokumentasjon.

Som tverrfaglig arbeidsplanlegger vil du inngå i banesjefens ledergruppe og rapportere til banesjefen ved Sørlandsbanen Øst.

Stasjoneringssted: Skien

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og samkjøre aktiviteter på tvers av fag og geografi, herunder utarbeide og koordinere arbeidsplaner. I perioder vil planleggingen ha hovedfokus mot faggruppen linjen
 • Koordinering mot prosjektenheten i området
 • Koordinere ressursinnsatsen og bidra til god ressursutnyttelse
 • Saksbehandling mot både interne prosesser og saker, samt i forhold til eksterne parter
 • Bidra til erfaringsutveksling og læring, også innenfor IKT-systemene våre
 • Følge opp aktuell dokumentasjon
 • Oppdatere prosjektplaner og ressursplaner i samarbeid med faggruppeledere og arbeidsplanleggere, samt oppdatere ressursendringer i GAT
 • Oppdatere i Banedata
 • Planlegge prosjektbudsjettprosessen internt pr. fag og pr. banestrekning
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Etter behov, og dersom man innehar rett fagkompetanse, inngå i tverrfaglig beredskap
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning eller teknisk fagskole innen relevante fagområder
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Økonomiforståelse, risikoforståelse og kjennskap til HMS og SHA
 • Førerkort for bil klasse B
 • God kunnskap om jernbanetekniske fag er en fordel
 • Kjennskap til MS Project og Primavera er en fordel
 • Kjennskap til GAT og turnusarbeid er en fordel

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som arbeider nøyaktig, sikkert og målrettet. Du er systematisk, løsningsorientert og tar initiativ til samarbeid for å oppnå ønsket resultat
 • Videre har du gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper og evner å tenke helhetlig

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

  Bane NOR er under omorganisering og det må derfor påregnes endring av arbeidsoppgaver og organisering

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings og pensjonsordninger
 • P.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Roar Engmann
Telefonnummer: 93639512
Terje Øygarden
Banesjef Sørlandsbanen Øst
Telefonnummer: 91671013

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon