Tverrfaglig arbeidsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Vil du jobbe som tverrfaglig arbeidsplanlegger i et tidvis hektisk, men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling? Tverrfaglig arbeidsplanlegger har ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner mellom de ulike faggruppene og mellom banesjefsorganisasjonen og prosjektenheten. Stillingen inngår i banesjefens administrative støttestab og skal bidra til å oppnå felles resultatmål innen sikkerhet, oppetid, økonomi og dokumentasjon.

Som tverrfaglig arbeidsplanlegger vil du inngå i banesjefens ledergruppe og rapportere til banesjefen ved Nordlandsbanen Nord.

Stasjoneringssted: Mo i Rana

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og samkjøre aktiviteter på tvers av fag og geografi, herunder utarbeide og koordinere arbeidsplaner
 • Koordinering mot prosjektenheten i området
 • Koordinere ressursinnsatsen og bidra til god ressursutnyttelse
 • Saksbehandling mot både interne prosesser og saker, samt i forhold til eksterne parter
 • Bidra til erfaringsutveksling og læring, også innenfor IKT-systemene våre
 • Følge opp aktuell dokumentasjon
 • Oppdatere prosjektplaner og ressursplaner i samarbeid med faggruppeledere og arbeidsplanleggere
 • Oppdatere i Banedata
 • Planlegge prosjektbudsjettprosessen internt pr. fag og pr. banestrekning
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen
Ønskede kvalifikasjoner
 • Bachelorgrad eller teknisk fagskole innen relevante fagområder
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God kunnskap om jernbanetekniske fag er en fordel
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Økonomiforståelse, risikoforståelse og kjennskap til HMS og SHA
 • Førerkort for bil klasse B
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som arbeider nøyaktig, sikkert og målrettet. Du er systematisk, løsningsorientert og tar initiativ til samarbeid for å oppnå ønsket resultat
 • Videre har du gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper og evner å tenke helhetlig


  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr
 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • P.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Tom Petter Høgset
Telefonnummer: +47 913 71343

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon