Tverrfaglig arbeidsplanlegger på Røros- og Solørbanen

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med planlegging av drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Vil du jobbe som tverrfaglig arbeidsplanlegger i et tidvis hektisk, men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling? Tverrfaglig arbeidsplanlegger har ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner mellom de ulike faggruppene og mellom banesjefsorganisasjonen og prosjektenheten.

Stillingen rapporterer per tiden til banesjef.
Arbeidssted: pt. Røros

Arbeidsoppgaver

  • planlegge og samkjøre aktiviteter på tvers av fag og geografi, herunder vurdere ressurstilgang, samt utarbeide og koordinere arbeidsplaner
  • etablere arbeidsbeskrivelse
  • innhente tilbud på arbeid ifra rammeavtaler
  • oppdatere prosjektplaner og strekningsvis plan
  • koordinering mot prosjektenheten i området
  • oppfølging av HMS-rutiner, herunder Synergi og Sikker jobb analyse (SJA)
  • oppfølging av påkrevd dokumentasjon, samt oppdatere og dokumentere i vårt vedlikeholdsstyringssystem (Banedata)
  • andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

  • 3 årig høyskoleutdanning eller teknisk fagskole innen relevante fagområder, relevant fagbrev og erfaring kan kompensere for utdanningskravet
  • fordel med erfaringer med tilbudsbeskrivelser, etablering av anbud, innhenting av tilbud
  • fordel med erfaring ifra entreprenørbransje eller konsulentbransje relatert til drift og vedlikehold
  • økonomiforståelse
  • gode IKT-kunnskaper
  • førerkort for bil klasse B
  • evne til systematisk arbeid med nøyaktighet og sikkerhet
  • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

  • gode kommunikasjons
  • og samarbeidsevner
  • arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
  • god sikkerhets
  • og risikoforståelse
  • løsningsorientert
  • ha forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper og evne til å tenke helhetlig


   Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

  • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

   I tillegg kan vi tilby:

   • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
   • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
   • forsikrings
   • og pensjonsordninger
   • p.t fribillett på NSB sine tog
   • lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur

Kontaktpersoner

Stig Moen
Telefonnummer: (+47) 97161536

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon