Tunnelingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene og oss

Vi i Vegdirektoratet i Statens vegvesen ser etter deg som ønsker å jobbe med tunnel og tunnelsikkerhet i det offentlige vegnettet. Som medarbeider ved Konstruksjonsavdelingen får du mulighet til å utvikle deg videre i arbeidet med avdelingens oppgaver. Vi har to ledige stillinger ved Seksjon konstruksjonsteknikk for deg som ønsker å jobbe med dette fagområdet.

Seksjon konstruksjonsteknikk hører til under avdelingen Konstruksjoner, som er en del av Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet. Avdelingen består av tre seksjoner: Konstruksjonsteknikk, Kontroll og godkjenning, samt Inspeksjon og sikkerhet. Vi har til sammen over 50 personer som jobber med bruer, tunneler og elektroteknikk. Arbeidssted for stillingene er i utgangspunktet Oslo eller Trondheim, men andre arbeidssteder kan vurderes.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Seksjon konstruksjonsteknikk i Vegdirektoratet har fagansvar for myndighetsoppgaven med utvikling og koordinering av regelverk for bruer og tunneler på det offentlige vegnettet, i form av vegnormal N400 Bruprosjektering og vegnormal N500 Vegtunneler.

Seksjonens hovedoppgaver innen tunnelområdet er utvikling og forvaltning av regelverk for vegtunneler, behandling av fravik fra regelverket, samt rådgivning i bruk av regelverket.

Oppgavene krever høy og bred faglig kompetanse innenfor fagområdet tunnel, og seksjonen trenger kunnskap om alt fra geologi og bergsikring til brannsikring og rømningsveier. For å imøtekomme kravene til kompetanse, legges det vekt på at den enkelte medarbeider gis muligheten til å forvalte og utvikle egen kompetanse. Dette gjøres gjennom kompetansegivende aktiviteter som for eksempel deltakelse i fagforum for faglig diskusjon, deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter, studier, kurs, internasjonalt samarbeid m.m.

I tillegg bistår vi på tvers av avdelingen, som samlet sett har fagansvar for følgende myndighetsoppgaver på tunnelområdet:

 • Periodiske inspeksjoner av riksvegtunneler
 • Oppfølging av fylkeskommunale tunnelinspeksjoner
 • Godkjenning av tunneler før byggestart og før åpning
 • Godkjenning av tiltaksplaner ved tunneloppgradering for riksveg
 • Utvikle og fastsette nasjonale føringer for planlegging, prosjektering og forvaltning av vegtunneler

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker deg som har ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole (minimum mastergrad) innen relevante fagområder. Omfattende relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Vi skal ansette to personer, hvor minimum en av disse bør ha flere års relevant erfaring.

Erfaring fra prosjektering, inspeksjon, kontroll, drift eller byggeledelse/teknisk prosjektoppfølging av tunneler i Norge, eller land med sammenlignbare forhold, vil vektlegges. Vi ønsker oss først og fremst kandidater med kompetanse på et eller flere av følgende områder: brannsikring, ventilasjon, ingeniørgeologi og/eller vann- og frostsikring. Erfaring med prosjektering av tunneler og bruk av BIM er også positivt.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du

 • jobber selvstendig og strukturert
 • har oppmerksomhet på gjennomføring og god kvalitet
 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • evner å se helheten mellom tekniske løsninger og regelverkskrav 
 • er faglig engasjert, liker å dele kunnskap og motiveres av å påvirke samfunnsutviklingen

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen, blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet om stillingene

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte seksjonssjef Lisa Bakken Vikan på telefon 934 63 854.

Søk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 06.06.2022. Har du spørsmål til utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Lisa Bakken Vikan
Seksjonssjef
Mobil: 934 63 854

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger