Trusselanalytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sykehuspartner HF søker en faglig sterk og erfaren trusselanalytiker for å bistå oss å sikre kritiske samfunnsfunksjoner mot uønskede handlinger. Overgangen fra det analoge og fysiske rom til det digitale rommet endrer trusselbildet også for helsesektoren. 

Sykehuspartner HF er felles databehandler og IKT-leverandør for helseforetakene i Helse Sør-Øst, og leverer i dag digitale helsetjenester til over halvparten av landets befolkning. Sikkerhetsmiljøet i Sykehuspartner HF teller i dag ca. 25 personer med arbeidsoppgaver innenfor områder som personvern, rådgivning, risikovurderinger, risikostyring, internkontroll, avvikshåndtering, revisjoner, sikkerhetsovervåkning, analyse, deteksjon, sårbarhetsanalyse og sikkerhetskultur. Sykehuspartner HF har i tillegg til dette eget CERT.

Både det strategiske og det operative sikkerhetsmiljøet er under utvikling, og byr på mange spennende utfordringer.

Kunnskap om egne verdier og sårbarheter, og forståelse for at verdiene er attraktive for ulike trusselaktører, er avgjørende for egen risikoerkjennelse. Slik kunnskap er også viktig for å fatte gode beslutninger om hvilke sikringstiltak som må implementeres eller hvilken risiko vi skal være villig til å akseptere. 

Vi er på jakt etter en ressurs som kan ta ansvar for å etablere et rammeverk for trusselvurdering, og som kan systematisk gjennomføre planlagte og ad hoc-bestillinger av trusselvurderinger, med særlig fokus på beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Arbeidsoppgavene vil i stor grad dreie seg om digitale trusler (informasjonssikkerhet), men også fysiske trusselvurderinger (objektsikring) vil inngå som del av arbeidsoppgavene.

Kandidaten vil rapportere til virksomhetens informasjonssikkerhetsleder, og vil i det daglige jobbe tett med etablerte fagmiljøer for bl.a. risikostyring og operativ sikkerhet.

Det kan være aktuelt å tilsette enten ved vår lokasjon i Grimstad eller på Skøyen.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere, dokumentere og vedlikeholde et rammeverk for trusselvurderinger med fokus på informasjonssikkerhet og objektsikring.
 • Gjennomføre balanserte trusselvurderinger, identifisere risikoområder, foreslå tiltak og følge opp besluttede tiltak.
 • Bistå til virksomhetens totale risikostyring ved å utarbeide trusselvurderinger som inngår som underlag i ledelsens beslutningsprosesser.
 • Bistå med kompetanse innenfor digitale trusler innenfor områder som drift, anskaffelser, endringer og oppgraderinger.
 • Gjennomføre kompetansehevende tiltak innenfor informasjonssikkerhet og objektsikring i virksomheten.
 • Holde seg faglig oppdatert, innhente informasjon om endringer i trusselbildet og rapportere på disse.
 • Være rådgiver for virksomhetens ledelse og informasjonssikkerhetsleder knyttet til sikkerhetslovens bestemmelser.
 • Ved behov fungere som faglig støtte for virksomhetens innsatsledelse ved ulike beredskapssituasjoner.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formelt utdanningskrav.
 • Dokumenterbar erfaring innenfor tilsvarende oppgaver.
 • God kjennskap til trusselaktører, trusler og angrepsvektorer mot digital infrastruktur.
 • Sterk kompetanse innenfor sikringsteori og tekniske sikkerhetskontroller.
 • Det er ønskelig med kompetanse innenfor sikkerhetsloven, herunder relevante forskrifter, samt standarder for risikostyring og sikkerhetsstyring som ISO 31000, ISO 27001, ISO 27005, ISO 27032 og Norsk Standard 5830 mv.
 • Det er ønskelig med sertifiseringer innenfor relevante områder som CISSP, CISM, SANS-kurs mv.
 • Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning og drift av sikkerhetskontroller fra informasjonssystemer i kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Det er ønskelig med god personvernkompetanse.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres til Hemmelig

Utdanning

 • Høyskole / Universitet
 • IKT fag

Egenskaper

 • Svært gode kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter.
 • Svært gode samarbeidsegenskaper.
 • Du har svært gode analytiske evner, og kan arbeide hypotesebasert uten å trekke raske konklusjoner.
 • Jobber godt selvstendig, gode leveranseegenskaper.
 • Faglig engasjert, nysgjerrig og høy gjennomføringskraft.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Kontaktpersoner

Christian Jacobsen
Avdelingsleder

Hvem er Sykehuspartner HF?

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.