Trives du med å lede team og motivere utviklere til å yte sitt beste?

Utviklingsleder

Stillingsbeskrivelse

Om oss

Er du handlekraftig og klarer å prioritere oppgaver for å lande et best mulig resultat? Arkivverket søker etter en utviklingsleder som vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av den operative it-utviklingen i vår utviklings- og innovasjonsavdeling.

Arkivverket er nasjonens hukommelse. Vi mottar og forvalter store mengder informasjon på ulike digitale format som skal være enkelt tilgjengelig for alle våre målgrupper. Teknologi gir oss muligheten til å tilby all den spennende informasjonen vi har i våre arkiver på̊ nye måter, slik at den blir aktuell og tilgjengelig ut i fra innbyggernes og offentlig sektors behov.

Om stillingen

Vi har mange spennende utfordringer og oppgaver og avdelingen vokser. Vi ansetter flere utviklere, tjenestedesigner og interaksjonsdesigner og har flere oppgaver vi jobber med – både innen nyutvikling og forvaltning. Derfor ser vi etter en utviklingsleder. Din jobb vil være å lede utviklingsarbeidet, og sørge for at både prosjekter, produktutvikling, forvaltning og andre støtteaktiviteter gjennomføres med moderne utviklingsmetodikk. Sammen skal vi skape gode løsninger for eksisterende og fremtidige brukere.

Arkivverket har fokus på å tenke helhetlig, og god kontakt med våre samarbeidspartnere og offentlig forvaltning er sentralt for å lykkes.

Vi tror du har erfaring fra ledelse av prosjekter og produktutviklingsteam, og er godt kjent med moderne utviklingsmetodikk og tverrfaglige team. Du liker å lede mennesker og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Du ser etter løsninger og tar eierskap for helheten. Du ønsker å bidra i et viktig fagfelt med gode løsninger for brukerne.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • God kompetanse og erfaring i ledelse av tverrfaglige utviklings- og forvaltningsteam
 • God metodisk forståelse og erfaring på relevante metoder og smidige utviklingsprosesser, eksempelvis Scrum/Kanban, automatiserte tester, LEAN, BPMN, Designsprinter.
 • Du har gjerne bakgrunn som utvikler eller arkitekt og har god forståelse for IT-arkitektur og utfordringer i et utviklingsløp.
 • Du har evne til å sette deg inn i nye fagområder og har gjerne kjennskap til arkiv-, historie- og/eller samfunnsvitenskapelig kompetanse

Ønskede personlige egenskaper

 • Du har god gjennomføringsevne, er målrettet og tar initiativ til forbedringer
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper (god muntlig og skriftlig fremstillingsevne)
 • Du er analytisk
 • Du er rask til å tilegne deg forretnings- og prosessforståelse
 • Du trives med å jobbe både i tverrfaglige team og selvstendig, og klarer å håndtere flere prosjekter på en gang
 • Du deler gjerne kompetanse og er faglig sterk, nysgjerrig, og ivrig etter å lære mer

Vil tilbyr

Du vil være del av et team bestående av utviklere, arkitekter, fagspesialister, tjenestedesigner, interaksjonsdesigner og forskere. Vi er en gjeng med hyggelige og jordnære folk som alle er glødende interessert i å skape gode løsninger for våre brukere som viser vei til den spennende dokumentasjonen som er skapt i Norge i fortiden, og den som skapes i dag og i fremtiden.

Du vil arbeide i en organisasjon som er i stor utvikling. Vi har mulighet til å trene i arbeidstiden og vi har fleksibel arbeidstid. Arbeidssted er Oslo.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr 500.000 – 750.000 per år avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særskilt godt kvalifiserte søkere.

Som ansatt vil du få gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Til informasjon

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, hull i cv eller funksjonsevne.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25.

For mer informasjon se www.arkivverket.no.

Kontaktpersoner

Kristin Jacobsen
Fagdirektør
Telefonnummer: 950 86 992

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no