Trigges du av å kunne være med å utvikle helt nye løsninger i en samfunnsnyttig og høyteknologisk bransje?

Utviklere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NGI er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt som leverer forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Bærekraftige løsninger og utnyttelse av teknologi står sentralt i vår virksomhet for å utvikle og anvende kunnskap til å bygge på̊ sikker grunn.

NGI Digital er vår avdeling for digital innovasjon og utvikling, og har som mål at NGI skal ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen. Våre utviklere, produkteiere og geofaglige ressurser jobber sammen for å levere nye løsninger internt, ut til kunder og gjennom forskningsprosjekter. 

Vi utvikler GeoHub som er NGIs moderne skyplattform for digitalisering av geofaglige prosesser og data. Gjennom GeoHub øker vi kvaliteten og effektiviteten i arbeidsprosessene, oppnår en høyere grad av automatisering, muliggjør helt nye typer digitale kundeleveranser og sikrer godt strukturerte data med høy kvalitet som enkelt kan gjenfinnes og gjenbrukes.

NGI Digital benytter i dag den nyeste teknologien sammen med moderne prinsipper for utvikling og arkitektur. Vi er organiserte i autonome produktteam, som er tverrfaglige og praktiserer smidig utvikling og DevOps. Våre løsninger er bygget på mikrotjenester, hendelsesdrevet arkitektur og er skybaserte. 

Les mer om NGI Digital, GeoHub, vår tech stack og eksempel på løsninger her.

Vi er også på utkikk etter Tech lead, Digital produktutvikler og Leder IT utvikling.

Arbeidsoppgaver

Vi ser nå etter utviklere som ønsker å løfte GeoHub til nye høyder. Du evner å jobbe effektivt gjennom alle lagene i produktene våre, og ønsker å bidra i den fortløpende vurderingen av nye teknologivalg. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og muligheten til å bidra på tvers av ulike prosjekter og løsninger. Du vil samtidig få stor påvirkningskraft og være med å bestemme veien videre.

Kompetanse og erfaring

Det er ønskelig med erfaring fra én eller flere av følgende områder: 

 • Master- eller bachelorgrad i informatikk, teknologi eller tilsvarende 
 • Minimum to års relevant erfaring
 • Frontend-utvikling, her bruker vi bl.a React, Next.js og TypeScript
 • Utvikling av tjenester ved bruk av Python. Vi bruker bl.a FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, Alembic og Bokeh
 • Azure eller andre tilsvarende skyplattformer
 • DevOps/GitOps og infrastructure as code
 • CI/CD med automatiserte bygg/test/deploy pipelines til Kubernetes
 • Bygge robuste skalerbare løsninger med større datamengder ved av bruk av mikrotjenester og hendelsesdrevet arkitektur
 • Utvikling og design av gode APIer
 • PostgreSQL med tillegg som PostGIS og Timescale eller tilsvarende databaseløsninger
 • GIS- og kartteknologi (ArcGIS, OpenLayers, Leaflet)
 • IoT-løsninger
 • Infrastruktur for maskinlæring
 • Vitenskapelig anvendelse av teknologi: Beregninger, visualisering og dataanalyse

Personlige egenskaper

 • Proaktiv
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Ikke redd for å ta et faglig standpunkt
 • Er nysgjerrig på̊ å ta i bruk nye teknologier
 • Komfortabel med norsk og engelsk som arbeidsspråk

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med vitenskapelige og samfunnsnyttige problemstillinger og løsninger 
 • Bruk og valg av moderne teknologi, utvikling i skyen og en veldig spennende tech stack 
 • Arbeid med digital innovasjon i et veletablert selskap og internasjonalt anerkjent fagmiljø 
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Stor grad av faglig kompetanseutvikling gjennom deltagelse på kurs, konferanser og i ulike fagforum 

Søknad sendes så snart som mulig

Vi vurderer aktuelle kandidater fortløpende og oppfordrer derfor til å sende søknad så snart som mulig.

Kontaktpersoner

Carl-Henrik Wolf Lund
Section Head NGI Digital
Roar Haugli
HR-consultant
E-postadresse: roar.haugli@ngi.no

Hvem er NGI - Norges Geotekniske Institutt?

Siden opprettelsen av NGI (Norges Geotekniske Institutt) på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på mekanisk og kjemisk oppførsel av jord, berg og snø. Vår geofagligee ekspertise er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI er Norges ledende geotekniske fagmiljø og er et internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi er en privat næringsdrivende stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet og kontor i Stryn, utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap i store deler av verden.

Vi jobber innen områdene Offshore energi; Bygg, anlegg og samferdsel; Naturfare; og Miljøteknologi.

Les mer om NGI - Norges Geotekniske Institutt og se flere ledige stillinger