Tre enhetsledere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. august, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Avdeling for byggeprosjekter består av 6 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen gir veiledning, behandler byggesøknader og klagesaker, og er en attraktiv arbeidsplass med et ledende og lærende fagmiljø. Vi er opptatt av å gi løsningsorientert råd og veiledning til våre brukere og å gi forutsigbarhet i vår saksbehandling. 

De utlyste stillingene er plassert i enhet tett by vest, enhet tett by øst og enhet nord 

Vil du være med å utvikle hovedstadens arkitektur? 

Vil du være en faglig leder for kompetente medarbeider i et tverrfaglig miljø? 

Kan du motivere, engasjere og mobilisere andre? 

Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer?

Avdeling for byggeprosjekter søker etter arkitekt, ingeniør, jurist eller samfunnsgeograf med byggesakskompetanse. Du skal arbeide som enhetsleder i byggesaksbehandlingen. Som enhetsleder har du ansvar for at din enhet bidrar til etatens måloppnåelse, herunder; bidra til at avdelingen når sine måltall innen lovpålagte frister, sikre god brukerservice, faglig kvalitet og forvaltningsmessig standard og etisk ansvar.   

Arbeidsoppgaver

 • Faglig, - administrativ- og personalansvar for enheten
 • Drive enheten i tråd med etatens verdier, strategisk plan, årsplan og styringssignaler
 •  Sikre god brukerservice, faglig kvalitet, forvaltningsmessig standard og etisk atferd
 •  Utvikle den enkelte medarbeider, enhetens samlede kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 •  Forbedre arbeidsprosesser, rutiner, kvalitetssystem og faglige policy og bidra til at enheten er hensiktsmessig organisert
 •  Styre og rapportere på produksjon, faglig kvalitet og kompetanseutvikling for din enhet med ansvar for at frister etterleves, kvalitetssikring og å rette avvik
 •  Rapporterer til avdelingsdirektør og deltar i avdelingens ledergruppe
 •  Oppgaver og tilhørighet kan bli endret 

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet arkitekt, jurist eller samfunnsgeograf med byggesakskompetanse med utdanning minimum på masternivå og ingeniør med byggesakskompetanse med minimum utdanning på bachelornivå
 • Krav til formalkompetanse kan fravikes ved dokumenterte resultater fra relevant erfaring og praksis
 • Du har god innsikt i plan- og bygningslovgivningen med tilhørende forskrifter og hvordan man gjennom lovgivningen og arealplaner sikrer gode fysiske omgivelser
 • Du har god kjennskap til, og interesse for, arkitekturfaglige tema som byutvikling, arkitektur og bokvalitet
 • Du har meget gode fremstillingsevner i norsk muntlig og skriftlig
 • Du har bred og relevant arbeidserfaring
 • Du bør ha erfaring fra faglig og personalmessig ledelse av teknisk og arkitekturfaglig saksbehandling
 • Du bør ha byplan-/ arkitekturkompetanse 

Personlige egenskaper

 • Analytisk og målrettet arkitektur – og byggesaksfaglig vurderingsevne
 • Du har faglig forståelse og vurderingsevne innen byutvikling / byforming
 • Du evner å motivere og mobilisere andre
 • Du har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har erfaring med og trives med å presentere muntlig
 • Du er resultatorientert, strukturert og med evne til å prioritere og å gjennomføre
 • Du har helhetsforståelse og er løsningsorientert innen rammen av politisk styrt virksomhet
 • Du setter brukeren i fokus og yter høy service
 • Du takler et høyt tempo, stor arbeidsmengde og komplekse oppgaver i en uforutsigbar arbeidshverdag
 • Du har evne og vilje til å formidle kunnskap innen fagfeltet 

Vi tilbyr

 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling i hovedstaden
 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo 
 • Lønn etter lønnstrinn 57-66, som tilsvarer en årslønn fra kr 754 400 til kr 899 800 pr. år 

Kontaktpersoner

Ane Eline Øby
Avdelingskordinator
Telefonnummer: 902 54 743
Hanne Høybach
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 911 70 637

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger