Transportplanlegger - Byutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tromsø kommune er inne i en spennende periode der kommunen og fylkeskommunen skal forhandle med staten om en byvekstavtale. Det er forventninger om at forhandlingene vil starte denne høsten. Stortingsvedtak om bompengefinansiering er også under forberedelse dette året. 

Tromsø har store ambisjoner om å oppnå statens nullvekstmål for personbiltrafikk, og dette vil ligge til grunn for blant annet planlegging av transport i byområdet de kommende 15 årene. Byens sterke befolkningsvekst gjør nullvekstmålet til en utfordrende og viktig oppgave for kommunen. Tromsø har allerede et godt fungerende bussnett med høy andel brukere, og en stor andel gående sammenlignet med andre byområder. 

Gjennom byvekstavtalen skal det gjennomføres en rekke gode prosjekter for buss, gående og syklister. Eksempler er etablering av ny gateterminal og sikring av gode gateløp for buss og passasjerer i Tromsø sentrum, tilrettelegging for Metrobussen, og mange viktige prosjekter for gående og syklister samt sikring av skolevegene ved byens mange grunnskoler. 

I prosjektet Tenk Tromsø har man samarbeidet svært godt med Troms fylkeskommune og Statens vegvesen i Tromsø gjennom blant annet en felles prosjektgruppe. Dette samarbeidet forventes å forsterkes i årene framover. 

Porteføljen som ligger til grunn for byvekstavtalen vil evalueres og revideres jevnlig. Målet er at tiltak som gir best effekt gjennomføres først. Du vil som transportplanlegger i Tromsø kommune kunne delta i det viktige arbeidet med rapportering av målene i byvekstavtalen og påfølgende revisjon av prosjektporteføljen, sammen med våre kompetente transportplanleggere.

Arbeidsoppgaver

 • Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til videreføring av prosjektet Tenk Tromsø inn i en byvekstavtale for byområdet. Dette innebærer både overordnede vurderinger knyttet til målene for avtalen, og mer detaljert ved konkretisering av gjennomføring av tiltak.
 • Det vil være mulighet for å påvirke innholdet i egen arbeidshverdag innenfor disse rammene, i tråd med kompetanse og interesser.

Kvalifikasjoner

 • Du er master/sivilingeniør med arbeidserfaring fra transport- og trafikkplanlegging.
 • Du er utadvendt, samhandlingsorientert og kan bidra i overordnede planprosesser samtidig som du bidrar på mer detaljert nivå.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du har god arbeidskapasitet, og vilje og evne til å stå på i en hektisk hverdag.
 • Du kommuniserer godt og tydelig, og har evne til å finne løsninger.
 • Du har et tydelig engasjement og er en god formidler, har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Profesjonelt fagmiljø med høy tverrfaglig kompetanse.
 • Godt kollegialt samhold, både sosialt og faglig.
 • Lønn og andre betingelser etter avtale.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid og ellers gode betingelser.

Annet

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kjenner du deg igjen i dette? Da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Kontaktpersoner

Guri Ugedahl
Transportplanlegger
Telefonnummer: (+47) 992 54 664

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7.000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står byutvikling, en seksjon som består av rundt 100 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima miljø og landbruk, Veg, Park, samt felles stab.